Bilskrotning och fragmentering av skrotade Scirocco i Göteborg

Söndriga Scirocco har i framemot 100 år gett upphov till naturbesvär som varit utmanande att hitta svar på i Göteborg. Så tidigt som på 30-talet bildades företag som modifierade gamla uttjänta transportbilar till bogserbilar. Det existerade även väldig efterfrågan skrotbilar hämtas gratis och att bygga om kasserade fordon till stock-car versioner. Det första racet arrangerades på Södra Motorstadion i handen vid mitten av förra seklet.

Det kommer att vara starten till landets främsta fordonstävlingar med omkring 800 noterade bilister. Tävlingarna besöktes av omkring trettio tusen i publik, och i varje omgång försökte tjugofem trimmade Cooper att mala sönder varandra. För att förstärka skadorna byggdes stöttåliga ramar fram på bilen. Den bilen som lyckades tvinga en annan bil av vägen fick en extrabonus, som dubblades vid vältning. Denna succé förmedlades sig kvickt i Världen med många deltagare från Norden. I början av 1980-talett upphörde dock aptiten av skrotfordon till ombyggnationer.

LÄS MER: Statistik skrotade & nyregistrerade personbilar i Sverige

Biltillverkare hade presenterat speciella bilar för olika transporter och likvärdiga motorrejs hade övertagits av Rally-Cross i Skandinavien och Stock Car Auto Racing, vilket är detsamma som det uppskattade NASCAR i USA. Så Bildemonteringarna var beordrade att bara sysselsätta sig åt demontering av bilkomponenter för försäljning. Sålunda försvann mycket av intäkterna vilket måste utjämnas med med pengar från bilägaren för bilskrotning. Men bilägarna var inte intresserade att erlägga för någon bilskrot i Göteborg över huvud taget. Sönderrostade chassin i miljön bevisar det här.

En bilproducent får skrota bilen ersättning om bilen saknar exempelvis motor, växellåda, katalysator eller andra sådana väsentliga och från ekonomisk synpunkt likvärdiga delar. En uttjänt bil som lämnas till mottagningssystemet ska tas om hand för skrotning med skrotintyg av en auktoriserad bilskrot. Bilägaren får även ett mottagningsbevis som ett kvitto på att bilen skall skrotas.

Bilskrotning och fragmentering av skrotade Scirocco i Göteborg

Skrotpremie för bilskrotning av Scirocco får man i Göteborg

Sciroccos klimatbekymmer i Göteborg steg hastigt under förra århundradet varför en politisk skrotpremie introducerades 1975. Upp till femton hundra kr i skrotpremie betalades ut till fordonsinnehavare som överlämnade sitt fordon på en bildemontering. En del attraktiva bilmodeller som Cadillac, Chevrolet och Rolls-Royce kunde därav lämnas in utan krav på ersättning. Ett antal personbilar, som skulle ha skrotats, hade modifierats om till EPA-traktorer och föranledde rejäl lockelse på användbara beg. bilkomponenter.

Fordonsverkstäder letade såna till dagliga renoveringar av de frekventa fordonsmärkena. Ett vidsträckt avstånd till närmaste bildemontering med fullmakt kunde avgöra de trasiga bilarnas kommande tid. ett avställt fordon kunde bogseras vid den tidpunkten, men dumpning blev ändå det slutliga alternativet för en del bilägare. Så myndigheterna kom till uppenbarelse, att den utbetalda skrotpremien bara haft obetydlig effekt på ett smärre antal bilar och följaktligen också naturen. En helt radikal vändpunkt lanserades för tretton år sedan igenom två förordningar. Dessa omintetgjorde tidigare förhållanden. De betvingade ett fåtal bildemonteringar till likvidation. Och bilproducenterna fick lära sig vad förpliktelse menas. Samtidigt drogs den allmänna skrotpremien in.

Bildemontering av Scirocco gör allmän skrotningspremie onödig i Göteborg

Bilfabrikanterna kommenderades effektuera avgiftsfri återvinning för kompletta Scirocco i Lerum. De skulle också etablera en stor kedja av ackrediterade företag, som fick behörighet att tillstyrka skrotning av Porsche med avregistrering hos vägverket. I synnerhet fordrades en recycling till minst 95 procent Naturvårdsverkets hårda föreskrifter för licens till bildemontering innebar att ett antal skrothandlare gick överstyr. Det var emellertid starten till dagens angenäma betalning för ett komplett fordon.

Vägen dit har likväl varit lång och besvärlig. Att tvingas lämna fordonet för bilskrot kostnadsfritt, som biltillverkarna krävde de legitimerade skrotföretagen, föranledde en uppsjö av gnäll från de drabbade. De konfiskerades optionen att kräva pengar från bilägaren. Men utan auktorisation och möjlighet att förorda en avregistrering existerade ingen utsikt till överlevnad. Den dikterade graden av bilskrotning med att skrota bilen i Göteborg inleddes med avregistrering av alla skrotbilaren. Dåtidens manuella taktik att skilja de olika stoffen var kanske inte alltid lukrativa, så en maskinell arbetsgång fordrades. För det här designades fragmentering med sinnrika sorteringsmekanism.

Nuförtiden närmar sig utvecklingsgången total recycling. Det är först och främst stål, koppar och övriga metaller som medför stora återbäringar. Nya delar i fordonsdesignen har tillfört värdet. Katalysatorn med brukbara ädelmetaller dyrare än guld är ett exempel. Det fullständiga värdet från skrotningen gör att legitimerade bilskrotar slåss om Honda-Jazz som har registreringsbevis med höjda betalningar som skjutvapen. Kriser inverkar på marknadsvärdet på återvunna metaller. Men uttjänta bilars nytta från tusen till de tre tusen som utbetalas idag är påfallande och kommer att förbättra miljön utan offentliga subvention.

Skrotbilar från Orsa säljes till självplockning av begagnade bildelar på bilskrot

Skrotbilar från Orsa säljes till självplockning av begagnade bildelar på bilskrot

Bilvraken i Orsa kan krängas med god profit. I varje ärende då man bedömer med den skrottaxa, som skall erläggas till en ackrediterad skrot, bara för några år sedan. Och för att få bilen avregistrerad på Transportstyrelsen erfordras ett skrotintyg, som är utskrivet av ett sådant företag.

Alla fordon når inte bilskrotning i Gustavsberg

Alla fordon når inte bilskrotning i Gustavsberg

När Naturvårdsverket stoppade att skrota bilen och all betalning för bilskrotar i Gustavsberg och nervositet spreds inom Sveriges skrotföretag. Oroligheterna avstannade inte, då det blev bekant att det rörde enstaka legitimerade bildemonteringar. Företagen fick i kompensation privilegium att iordningställa skrotintyg för att ta bort den ur bilregistret på Trafikstyrelsen.

Fler artiklar