Bilskrot tävlar om uttjänade Skoda-Laurin

Bra kördugliga Skoda-Laurin har fått en försäljningsframgång som inte någon gång tidigare varit med om. Och det beror på den uppkomna omständigheten med den dagens fruktade covid-19. Rädslan att använda kollektivt har inte reducerats genom Folkhälsomyndighetens inrådan. Under flera år har de politiska besluten varit riktade mot minskad bilkörning. Regeringens, ökade dieselpriser och skatt för trängsel är en del dylika förslag.

Det har medfört till avsevärt mer resor till och från arbetet har åkts med spårvagn. Så familjens andra-bil har fått retirera för andra förvärv. Men nu saknas andra-bilen som aldrig förr. Den ovissa framtiden har medfört att väldigt lite nytillverkade bilar säljs till vanligt folk. Vilket gäller för flertalet kapitalvarorna. Men en körduglig Skoda-Lauri bryter strukturen på ett uppseendeväckande sätt.

Skoda-Laurin konkurrerar med kollektivtrafiken

Globala råd från regeringen, som två m distans samt munskyddens lägre betydenhet, har ökat gemene mans motvilja att åka allmänna bussar. Att myndigheterna också rekommenderar gemene man att använda bilen ändrar inte skepsisen. Men hälften av familjemedlemmarna har inte möjlighet att utnyttja något fordon. Därför är det mer betydelsefullt än allt annat att äga ytterligare en gammal Skoda-Laurin, så att alla familjemedlemmar kan köra på ett tryggt vis. För referenserna i all heder, klaffar nog tvåmeters-riktlinjen för sittande folk. Men för människor i rotation på besvärliga utrymmen framställs det mera som en dröm. För den skull ska köpandet av en andrabil gynnas.

Uttjänta Skoda-Laurin rullar vidare

Prisvärda kördugliga Skoda-Laurin med stora växthusutsläpp och oduglig trafiksäkerhet kan i de flesta fall ses som skrotbilar. Förutom att skrota fordon har de blivit begärlig för den olagliga kriminaliteten för otillåten utskeppning speciellt till Mellanöstern.

Vad är skrotvärdet på en bil?

Där är vinsten ca 10 gånger större än motsvarande svenska priser. Och det har öppnats flertalet små verkstäder, som med anspråkslösa renoveringar kan få gamla Skoda-Laurin godkända genom en bilbesiktning. Så tävlingen förekommer redan för hushållet, som är på jagande efter en billig besiktigad andra-bil.

Bilskrot i Skultorp kan inte jämföras med en bilkyrkogård

Ackrediterade bildemonteringar, som mestadels skrotar bilen för återvinning, attraherar fordonsinnehavare med höga betalningar. Några miljökamrater har utsett att lämna personbilarna här med gott samvete, genom att avvärja mer körning av försvagning och mindre trafiktrygga fordon. Men via rädslan att åka allmänna bussar har den stora efterfrågan höjt priserna. De kasserade skrota bil Göteborg fordonen kommer att leva vidare. Klimat och trygghetsfrågor kommer i skuggan av familjens trygghet under beordrade åkturer. Så de här prisvärda kördugliga Skoda-Laurin går åt som smör i solsken. Ur natursynvinkel vrids klockan tillbaka otaliga årtionden. Och frågan är omöjlig att undvara. Kommer den att stanna där för jämnan?

Ford-Corsair fungerar som skrotbil

Ford-Corsair fungerar som skrotbil

Klenoder, som Ford-Corsair har framställs, som en av de främsta anledningen till nutidens allt sämre klimat. Naturförstörelse som bränder, orkaner och stora vattenflöden sammanlänkas till den ökande temperaturen. 1/3 av alla växthusgaser kommer från diesel och bensinmotorer.

Alla fordon når inte bilskrotning i Anderstorp

Alla fordon når inte bilskrotning i Anderstorp

Det fanns en tidsperiod, då sträckan för skrotarna i Anderstorp endast var bakom hörnet. Bilskrotarna försörja sig på pengarna från bilinnehavarna för bildemontering och avregistrering. Det betalas ut en allmän skrotpremie, som var ett val till olaglig avhysning.