Övergivna Volvo-V90 i Göteborg beror på låg ersättning från bilskrot

En bilägare på Göteborg kan numera ta för givet att en viss betalning utgår, när avställd Volvo-V90 lämnas in med registreringsbevis till en godkänd skrot. Så har det inte alltid varit. Tvärtom. Under större delen av bilismens livstid har det kostat pengar för att skrota ett uttjänt fordon. Och det är något som fordonsinnehavare har haft svårt att fatta. Helst av allt vill en del behålla de trasiga Fiat-Elba för kommande nyttjande. För sent ska dessa optimister upptäcka sina misstag. Ett naturkritiskt avfall förtjänar sitt negativa rykte särskilt om det samlas oskyddat i det gröna som en parkerad sönderkorroderad skrotbil.

Producentansvar för uttjänta bilar: En hållbar ansats till avfallshantering

Vid sådant händelse övergår ersättning till ekonomiskt krav och kostbar uppstädning. I undantagsfall kan en sällsynt personbil hittas avsides i gamla stall och ruckel. Men att tillvarata ett fordon som tjänat färdigt i sådan mening är bara penningslukande. En affärsmässig bilägare bestämma sig för att skrota bilen ersättning, när den tillhandahålls. Handeln har på några år totalt reformerats. Bolag som köper upp skrotbilar för illegal utförsel har växt kraftigt. De erbjuder stundtals mer än en certifierad bildemontering, men jobbar under polisens radar. Så mycket har hänt som kan förbrylla en seriös fordonsägare.

Bildumpningar i Göteborg är ett växande problem. Därför vill flera organisationer återinföra skrotningspremien som de tror kommer göra att fler skrotar sina bilar.

 – I dag är det en kostnad att forsla bort en Opel-Rekord och det kan göra att en bil blir stående onödigt länge på mark där den inte ska vara. Skrotningspremien har funnits tidigare och fungerar ungefär som pant. Man betalar lite mer när man köper bilen men får samtidigt en skrotpremie när man lämnar in den till en bilskrot.

Övergivna Volvo-V90 i Göteborg beror på låg ersättning från bilskrot

Folk dumpar Volvo-V90 i Göteborg hellre än att lämna till bilskrot

Volvo-V90 klimatproblem på Göteborg steg hastigt under förra seklet varför en statlig skrotpeng lanserades på 70-talet. Upp till 1500 kr betalades ut till fordonsägare som skrotade sitt fordon på en bildemontering. Somliga attraktiva bilmodeller som man skrota bilen i Göteborg som Audi, Buick och Volvo-262C lyckades därav lämnas in utan fordran på ersättning. En del fordon, som borde ha skrotats, hade byggts om till moppebilar och föranledde enorm efterfrågan på användbara begagnade bilkomponenter. Även små verkstäder sökte begagnade bildelar till förekommande reparationer av de ofta förekommande fordonsmodellerna.

LÄS MER: Endast två legala bilkyrkogårdar får besökare från Falsterbo

En lång distans till närmaste bildemontering kunde avgöra de söndriga fordonens kommande tid. En oskattad bil kunde bogseras vid den tidpunkten, men dumpning blev ändå det slutgiltiga valet för många fordonsägare. Så Naturvårdsverket kom till förståelse, att den utbetalda skrotpremien bara haft obetydlig effekt på ett smärre antal personbilar och därav även omgivningen. En fullständig genomgripande vändpunkt lanserades år 2007 igenom ett par förordningar. Dessa omintetgjorde föregående förhållanden. De betvingade flertalet skrothandlare till nedläggning. Och bilproducenterna fick lära sig att skrota bilen gratis och vad ansvar betyder. Parallellt drogs den offentliga skrotpengen in.

Recycling av Volvo-V90 gör skrotningspengar överflödig i Göteborg

Bilfabrikanterna kommenderades genomföra gratis bildemontering för kompletta Volvo-V90 på Göteborg. De skulle dessutom bilda en riksomfattande allians av auktoriserade skrotar, som fick mandat med mottagningsbevis för bildemontering och avregistrering hos Trafikstyrelsen. Framför allt fordrades en recycling till minst nittio procent Miljövårdsverket tuffa villkor för behörighetsbevis till bildemontering medförde att ett fåtal skrotfirmor fasades ut. Det var emellertid upprinnelsen till dagens goda betalning för en uttjänad personbil. Vägen dit har dock varit lång och besvärlig.

Att tvingas överlämna personbilen för bildemontering kostnadsfritt, som bilproducenterna ålade de ackrediterade bildemonteringarna, orsakade en uppsjö av klagan från de drabbade. De konfiskerades optionen att kräva skrota bilen med betalning. Men utan tillstånd och tillfälle att förorda en avregistrering av en SAAB-Sonett förekom ingen hopp till överlevnad. Den föreskrivna graden av bilskrotning startades med en lång varaktig förlopp med Göteborgs-bolaget Stena Metall. Den tidens enkla metoder att sära de olika ämnena var långt ifrån lönande, så en maskinell process fordrades. För detta designades fragmentering med sinnrika sorteringsanordningar. Idag med skrotintyg närmar sig utvecklingsgången absolut återvinning. Och det är i första hand stål, koppar och övriga metallblandning som medför stora vinster. Nya delar i fordonsdesignen har tillfört värdet. katalysatorrenaren med användbara ädellegering dyrare än guld är ett exempel. Det totala betydelsen från recyclingen gör att legitimerade bilskrotar fajtas om skrotbilar med ökande ersättningar som vapen. Katastrofer inverkar på marknadsvärdet med recycling av metaller. Men uttjänta bilars nytta på bilskrot i Göteborg från tusen till de tre tusen som betalas idag för avregistrerade fordon är påfallande och kommer att bättra klimatet utan offentliga medel.

Alla fordon når inte bilskrotning i Alvesta

Alla fordon når inte bilskrotning i Alvesta

Det fanns en tid, då sträckan för skrotarna i Alvesta endast var bakom hörnet. Bildemonteringarna levde på betalning från fordonsinnehavarna för återvinning av bilen och avfärdande från bilregistret på Transportstyrelsen. Det betalas ut en statlig skrotningspremie, som var ett annat sätt till illegal avhysning.

Skrotade Ford-Capri bilar rustas upp

Skrotade Ford-Capri bilar rustas upp

Under pågående virus sjukdomen är avyttring av besiktigade Ford-Capri på väg att slå rekord. Genom ihärdig miljömässiga anklagelser och politiska ställningstagande har en långsam men säker övergång från bilåkande till bussresor observerats.