Illegala bildumpningar i Karlsborg förväxlas med bilkyrkogårdar

Att se en övergiven bil i naturen är en avsky. Men bilfantaster från Karlsborg attraheras ändå till en kyrkogård för rostiga bilar som flugor till en sockerbit. Och i Småland och Värmland existerar 2 lagenligt grundade skrotföretag, som förändrats till uppseendeväckande fordons-demonstrationer. Hundratals bilar med olika bilmärken från 40- till 60-talet förekommer och offentliggörs för begrundan ibland skog och åkrar. Det är mer än bilfantaster som högaktar muskelpaketen och formar av de amerikanska giganterna.

Läckra runda drag och enorma hästkrafter var den tidens principer för en duktig produkt. Skörden dyrkas fortfarande av många turister årligen. Bilkyrkogårdarna har förvandlas till ortens mjölkko och skapar de bästa besökspengarna. Dessa pengar har även lugnat klimataktivisternas begäran på bärgning och likvidering av verksamheterna. Men en etablering eller utvidgning av en sådan anläggning är helt spärrad via Länsstyrelsens fordran att göra sig av med en färdiganvänd personbil för regenerering.

Inte någon legitim gravplats för gamla fordon finns idag i Karlsborg

Det finns många uppställningsområden för avdankade vrak i landet. Men blott 2 är behöriga av områdets klimatkontor som bestående gravplatser för gamla fordon för turister från Karlsborg. Dessa berömda platser är Kyrkö Mosse i Ryd i Småland samt Båtnäs i Värmland. I Ryd finns många hundra bilmodeller från 20- till 50-talen och gästas av mer än femton tusen personer årligen. Trots ett myndighets beslut om utgallring av alla skrotbilar, har ett bygglov, som varar till 2050. Det om inget är ett bevis på turistverksamhetens betydelse för stället och värnas för den skull på lämpligaste förfaringssätt av de lokala myndigheterna. Årjängs stora attraktion i Värmland har inte fått samma assistans till inrättande av attraktion. Här grundades en bilskrotnings-företag under 1950-talet. Handel av brukade delar höll på till 80-talet då skrotföretaget avvecklades.

Fordonsvraken blev orörda efter särskild omhändertagande av skrotbilar, som var placerade på annans mark. Cirka tusen olika bilmodeller från 30-50-talet bevarades och familjen Ivansson, som ägde företaget, tillät allmänheten att knalla omkring och iaktta de äldre sevärdheterna. Beklagligtvis har dessa besök resulterat i minskade bilar. Framför allt har Saab V-4 varit tilltalande för skövlare. Endast dörrar och huv har lämnats kvar. Och om bilkyrkogården i Värmland skall betraktas som turistattraktion eller miljökatastrof har avhandlas av miljöutskottet. Numera rangordnas bilvrak, som klimatskadligt avfall. Men så förlegade bilvrak har självrensats och klimatbekymmer har sanerats från marken.

Fara existerar för illegitim gravplats för gamla fordon i Karlsborg

Inte någon i Karlsborg kommer ändå att kunna beskåda objekt från de mest kända illegala skrot-kyrkogårdarna. Den mest uppseende stället upptäcktes på Sveriges största ö. I Tingstäde grävdes ungefär 200 personbilar fram ur ett kärr. Fastigheten hade ägts av en myndighet, så försvarsmakten hade skyldigheten för handhavande och tillsyn, då fordonsägarna tog beslutet att dölja fordonet på detta smarta sätt. Och Värmland har det förekommit dolda turistattraktioner. Östra Sivbergs brott avvecklades och fylldes med vatten snabbt under 1920-talet. Där anträffades ett 20-tal bilvrak. De äldsta är över 70 år gamla. Nu för tiden finner man helt andra olagliga gravplatser för gamla fordon utspridda i landet. Det är förvånande hur dåligt dessa samlingsställen är selekterade. Att betrakta sådana på vattenskyddade ställen utan granskning av Miljövårdsverkets är anmärkningsvärt. Det handlar obestridligt om uppställningsområden. Bristen på handlanden från ansvarig myndighet är närmast ödesdiger och uppmuntrar till många bedrägerier. En heder måste emellertid lämnas till Sveriges 2 i särklass belevade och lagliga kyrkogårdar för rostiga bilar i Båtnäs och Ryd.

Endast två legala bilkyrkogårdar får besökare från Falsterbo

Endast två legala bilkyrkogårdar får besökare från Falsterbo

Bilkyrkogårdar har omvandlas till enorma sevärdheter för alla bilentusiaster i Falsterbo, som gynnar till vissa av traktens turistförtjänster. Flertalet bilskrotar har eftersträvat att skapa något liknande igenom att förvara gamla personbilar. Välkända bilmärken skulle kunna dra inbitna fordonsentusiaster från hela Götaland, men Transportstyrelsens skrotningsbestämmelse sätter stopp för sån gärning.

Ingen turistattraktion i Sandared kan tävla mot landets kända bilkyrkogårdar

Ingen turistattraktion i Sandared kan tävla mot landets kända bilkyrkogårdar

Kyrkogårdar för rostiga bilar kan ses som värd att minnas eller naturmisslyckande beroende på vem man frågar. Till de senare hör olagliga uppställningsplatser i Sandared för gamla rostiga bilar. Men några av Sveriges mest kända har ändå övergått till enorma och inkomstbringande dragplåster.