En gammal torkararm i Göteborg till Opel-Astra på bilskrot

När en torkararm till Opel-Astra slutar fungera för en ägare är det klokt att söka efter fungerande del i Bildelsbasens system. Det gynnsammaste alternativet borde vara att införskaffa från en bilskrot i Göteborg. I Skandinavien förekommer typ trehundra skrothandlare. Många skrota bilen med ersättning och demonterar bilkomponenter till säljande av begagnade bilreservdelar medan andra enbart driver aktivitet med recycling.

Men ca 150 skrothandlare är allierade i Europas största kommers för begagnade bildelar. Reglering och systemframtagning inträffar genom Bildelsbasen, som har sina rötter i en anrik bilskrot i Kungsbacka. En del Fiat har räddats från en förtidig skrotning med förvärv från företaget. I de flesta fall inträffar skiften i bilar med många mil på nacken. Varför handla en nytillverkad och kostsam komponent till en personbil som nyttjat en väsentlig del av sin livslängd? Det lämpar sig med en fordonsdel som håller den resterande körtiden. Något annat är samma sak som att kasta pengarna i sjön.

Men det är inte alltid lätt att lokalisera rätt bildel som skall ersätta den söndriga. Några bilföretag har under sin aktivitet framställt ett antal varierande modeller. Och många Mitsubishi-Lancer har förbättrats med modellår eller andra kampanjer. Så det kan vara svårt att lokalisera rätt bildel som är utbytesbar med den trasiga. Köp online saknar den allmänna kommunikationen, som möjliggör medhavd bilreservdel som förebild. För att underlätta sökandet har metoden stärkts. Personlig hjälp kan erhållas under beställningen. Efter successiva framsteg vid order kan kunder nuförtiden nät prata med en bildemontering som är online till Bildelsbasen. Det är bara att trycka på vald skrot på hemsidans huvudsida. Så butik emellan kund och avsändare har rationaliserats bort.

Skrota utländsk bil Göteborg

För avregistrering, med strykning ur vägtrafikregistret i respektive land krävs ett skrotningsintyg, som utfärdats av en auktoriserad bilskrot. Det är enbart EU-standarddokument ”Skrotningsintyg för EES-länder” ( Certificate of destruction for EEA countries), som kommer att godkännas. Detta intyg skall tillsammans med registreringsbevis och med nedtagna registreringsplåtar lämnas in hos hemlandets motsvarighet till Transportstyrelsen.

En gammal torkararm i Göteborg till Opel-Astra på bilskrot

Bokning på bilskrot av torkararm till Opel-Astra i Göteborg

Före spanande i Bildelsbasens program av en torkararm till Opel-Astra till en frågande klient i Göteborg måste fordonstyp och tillverkningsår bestämmas. Informationen kan ses i registreringsbeviset. Sökningen kan också starta med ifyllning av registreringsnumret. Att lokalisera en extraordinär bildel till en sällsynt Saab-750 kan förefalla otänkbar. Men finns den inte på nån av de förenade företag, är hoppet liten att hitta en brukad liknande. Efter ifyllnad av registreringsnummer visas en sprängskiss i webbsajten för att förenkla urval. Nästa fas läser man gruppen nedbruten på detalj- eller komponentklass. Efter tryck på utvald del uppvisas en översikt med allihopa skrotfirmor som har reservdelen för försäljning. Uppgift om tillverkningsår, antal km och kostnad blir tydlig. Och möjligheten att direkt chatta med utvald skrot kan ta bort några frågor före inbokning. Berörda bilskrotar är auktoriserade och underordnade fordonstillverkarnas begäran att bilskrotningsbestämmelsen lyds, då bilägarna ska skrota bilen i Göteborg. Om ett ombud ska skrota fordonet krävs en fullmakt från bilägaren. Ett mottagningsbevis överlämnas till ombud före avregistrering. Efter en naturanpassad sanering initieras bilskrotning och återvinning av fordonet.

Leverans från bilskrot av torkararm till Opel-Astra i Göteborg

Några spörsmål har blivit kontrollerade innan avlämnande av torkararm till Opel-Astra från Bildelsbasen av en förväntansfull kund från Göteborg. Avtal beträffande skifte på Isuzu-Select av komponent, om den inte överensstämmer, är gjord. Kan man skrota bil med skulder? I och med det inte förekommer någon normerad garanti inom bilskrotarna behöver ärendet avhandlas före order. En viss bild ger ändå uppgiften om hur många körda km för tänkt reservdel. Och några auktoriserade skrothandlare lämnar även bra garantier.

Finns skrotpremien kvar?

Finns skrotpremien kvar?

År 2007 avvecklades bilskrotningsfonden och därmed slutade den statliga skrotpremien för uttjänta bilar att betalas ut. Ersättningen man fick för att avregistrera skrotbilar byggde på skrotningsavgifter som alla nybilsköpare var tvungna att betala. Systemet ersattes av producentansvar och det innebär att bilproducenterna skall stå för kostnaden för skrotningen.

Presentation av bilskrot i Göteborg ökade antal skrotade Porsche

Presentation av bilskrot i Göteborg ökade antal skrotade Porsche

Fördärvade Porsches betydenhet har under femtio år varit mycket svag i Göteborg. Skälet är inte svår att fatta. En uttjänt produkt kastas vanligtvis på närmast soptipp. Men så har inte varit fallet för en personbil som tjänat ut, trots att den klassas som miljöfarligt avfall. Det skall ju vara högt prioriterat att få något sådant avhyst. Bekymret har varit avgiften för att skrota bilen i Göteborg och ett antal bilägare begrep inte att deras Opel-Cascada nått slutet utan har ett blivande betydelse.

Fler artiklar