Vilken bil är mest ekonomisk att äga?

Vi är mitt inne i en period av klimatdebatter av olika slag. De accelererande katastroferna orsakade av jättebränder och sällan skådade skyfall påskyndar kraven för att snabba förbättringar måste vidtagas. Och den största anledningen till dagens situation bedöms vara det stora koldioxidutsläppet. Bilismen utgör en tredjedel av problemen, så man måste förvänta stora politiska insatser inom snar framtid. Eftersom eldrift tycks vara den direkta lösningen, kan kommande bilägare räkna med krafttag för att nå målet. Men de politiska insatserna kommer att begränsas till straffskatter och subventioner. Med detta i åtanke kan ägaren till den idag mest ekonomiska fordonet tvingas skrota bilen i Göteborg, med inlämning av registreringsbevis för avregistrering, hos närmaste auktoriserad bilskrot inom en snar framtid. Subventionerna förstärks troligtvis för inköp av en eldriven bil. Och det är ingen avancerad gissning att anta, att bensin- och dieselpriset hamnar på en nivå, där det är olönsamt att äga en fossildriven bil.

De flesta bilmärken är konstruerade, av biltillverkare, för 4 till 5 mils körning med en batterikapacitet av cirka 7 kWh. Genom att utnyttja möjlighet till bonus vid inköp är denna variant den mest ekonomiska för ägare med dagliga körsträckor inom motsvarande intervall. En tillräcklig effektiv laddstation bör anordnas i anslutning till bostaden.

Elbilen är nog mest ekonomisk att äga i framtiden

Idag är utan tvekan en mindre dieseldriven bil, som i alla fall hittills varit mest ekonomiskt att äga. Trots det tuffa skattetillägget genom Bonus-Malus har den varit en favorit för långkörare. Ur CO2-aspekten är den renare än motsvarande bensinvariant. Men ett annat miljöproblem upptäcktes. Det krävdes en tysk miljöskandal för att kunna avslöja farligare bilavgaser. Mätningar visade stora utsläpp av kväveoxider och sotpartiklar, som bland annat är cancerframkallande. Så från att ha varit en bonus-bil har den störtdykt till ett miljömonster som borde lämnas på en bilskrot i Göteborg. Varianten har fått högsta prioritet att fasas ut från marknaden. Allt pekar på, att ett eldrivet fordon är mest ekonomisk inom en snar framtid. Tre varianter finns. Helt eldriven utan räckviddsmotor, laddhybrid med bränslemotor och mild hybrid med befintlig motor. Den senaste bidrar endast med 4 % bränslereducering, så den är ointressant i sammanhanget.

Vid beräkning av de kvarvarande alternativen är det viktigt att känna till några tekniska specifikationer. En elbil förbrukar i genomsnitt 1.4 kWh per mil. En elbil med 50 mils körsträcka kräver därmed ett batteri med cirka 70 kWh kapacitet. Teslas super-charching ger 135 kWh. Vilket betyder att bilägaren kan lämna laddstationen efter en halv timme med 80 % laddade batterier. Men sådana laddningsmöjligheter är sällsynta i Sverige. Ur kontakten hemma kan man, ur säkerhetsrisk, inte få ta ut mer än 2,3 kW med 10 Amp säkring. Det kommer att kosta en del för att nå till 8-12 timmar med hemma-laddning. Så det är fortfarande långt till att nå någon större målgrupp för det här fordonet.

Skatteregler avgör vilken bil som är mest ekonomisk att äga

Men laddhybriden öppnar för den stora allmänheten. Hur många mil som kan köras innan räckvidds-motorn kopplas in, är helt beroende på batteriets kapacitet. De flesta bilmärken är konstruerade, av bilproducenterna, för 4 till 5 mils körning med en batterikapacitet av cirka 7 kWh. Genom att utnyttja möjlighet till bonus vid inköp är denna variant den mest ekonomiska för ägare med dagliga körsträckor inom motsvarande intervall. En tillräcklig effektiv laddstation bör anordnas i anslutning till bostaden. Riskerna är dock stora om inte någon fackman anlitas. Faran för överbelastningar i ledningarna är överhängande och kan orsaka förödande bränder.