Alla fordon når inte bilskrotning i Asmuntorp

Miljövårdsverket är källan till flera av de största bolagssaneringarna i landet. De flesta bilskrotar livnärde sig genom att skrota bilen med återvinning och ersättning. Så länge den obligatoriska skrotpengen rådde, var laglig bilskrotning i Asmuntorp ett bra val till en klimatfarlig dumpning. När den drogs in beordrades storsläggan upp i dagen och det var Trafikstyrelsen som hade handen på greppet. Bilfabrikanterna pekades ut som de som skulle stå för hantering och insamling av uttjänta bilar med kostnadsfri återvinning i Asmuntorp. Biltillverkare tillsatte parallellt ett antal certifierade skrotar, som övertog skrotningen.

Men i stället fick uteslutande de här valda bildemonteringarna behörighet att avge skrotintyg för avregistrering hos Trafikverket. På detta sätt accepterades endast en bråkdel bildemonteringar auktorisation. Alla andra fick ta betalt vid inlämning, men undanhölls makten att fullfölja en legal bilskrotning i Asmuntorp. Och massor av företagsnedläggningarna i närheten var omöjlig att unvika.

Ny organisation underlättar för bilskrotning i Asmuntorp

Biltillverkarna fick uppdraget att anordna myndigheternas villkor för bildemontering i Asmuntorp. Dessutom gavs hänvisning till hopsamling och skrotning av fordonsvrak, som ideligen övergavs i omgivningen. Förklaringen för dessa klimatförsyndelser var fordonsinnehavarens besparing av kostnaden för att skrota bilen. Flertalet publicerade artiklar i Dala – Demokraten beskyllde Miljövårdsverkets försumlighet att hejda dessa ofog. Och detta angavs som en anledning i den nya författningen med gratis skrotning i Asmuntorp.

Biltillverkarna erhöll i uppgift att upprätta en inrättning, som behärskade genomföra uppställda mål. Så de första konkreta legitimerade skrotarna bildades i Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund (SBR). Men deras monopol att utställa mottagningsbevis med skrotintyg föreligger inte nuförtiden. En godkänd bildemontering får sitt tillstånd från Trafikstyrelsen. En ansökan måste tillstyrkas av naturmyndigheten, som kontrollerar att den kommande bildemonteringen lyder Trafikverkets krav enligt “bilskrotsförordningen”.

Bilskrotning i Asmuntorp ger ersättning

En kasserad bil som är övergiven klassas som naturvådligt avfall, och måste fraktas och saneras på en skrotfirma i Asmuntorp, enligt Miljövårdsverkets yrkande. Dessa uppger i sin helhet hur de diverse företagens konstruktioner skall gestaltas för att beviljas. Lika minutiöst skildras upprensning av naturfördärvliga bilkomponenter, oljor och substanser. Bilskrotning, användning och förvaring behöver beviljas av miljökontrollant årligen.

Ny form på bilskrot av återvinning med Bently höjer ersättning i Göteborg

Efter tömning av skadliga ämnen är vraket inte längre ett klimatskadligt avfall utan sänds till fragmentering och recycling. I dag är målsättningen 95 procent regression till ett evigt kretslopp i nyframställning uppnått. Detta betyder att fordonsinnehavarna kan skrota en bil i Asmuntorp med ersättning, som kan uppgå till flera tusen kronor. Före fragmentering accepterar somliga skrotar självplock av begagnade bildelar. Konsumenter kan hitta bildelar till en Toyota till rena fantasipriser. Det finns också berättigade bilbärgare, som fraktar fordon, för bilskrotning i Asmuntorp, med kompensation. Stadgar för behandling av det klimathotande avfallet finns i Naturvårdsverkets speciella licens till bärgningsföretaget. En framtida Konsument kan lätt syna det här på anlitat rörelsens sajt innan tjänst.

BMW5-E28 är skrotbil efter 11 år

BMW5-E28 är skrotbil efter 11 år

Oavsett den kända stora naturförstörelsen slår äldre BMW5-E28 försäljningsrekord på löpande band. Men det är sorgligt nog inte de godkända bildemonteringarna som köper upp fordonen till skrotning.

Alla fordon når inte bilskrotning i Bergkvara

Alla fordon når inte bilskrotning i Bergkvara

När bilskrotningsfonden avvecklades då försvann all betalning för bilskrotning i Bergkvara och oro spreds inom landets skrotföretag. Oroligheterna sjönk inte, då det framkom att det gällde några godkända bildemonteringar.