BMW5-E28 är skrotbil efter 11 år

Oavsett den kända stora naturförstörelsen slår äldre BMW5-E28 försäljningsrekord på löpande band. Men det är sorgligt nog inte de godkända bildemonteringarna som köper upp fordonen till skrotning. Under ett antal år har naturvetare fastslagit att de fossila bränsledrivna bilarna spyr ut koldioxid, kväveoxider och sjukdomsframkallande partiklar. Koldioxid lägger sig som ett isolerande hinna och bidrar till den ökade temperaturen.

Det i sin tur ligger till grund klimatrubbningen med besvärliga förödelse som följd Och det är gamla BMW5-E28 som är de främsta syndarna. Kungsbackaposten återger till Göteborgs Universitet forskningsresultat beträffande bilismens CO2-föroreningar. Det indikerar, att bilen har en idealisk ålder av 11 år och borde, både ur miljö- och kostnadssynpunkt, skrotas efter den tidsperioden. Höjda bränslepriser och fordonsskatter bör öka intresset för elektrifierade bilar. Men i nuvarande Covid-19situation är efterfrågan på nytillverkade fordon lika med inget. Med förtvivlan ser alla klimativrare hur deras ambitioner grusas igenom återinförandet av uttjänta BMW5-E28, som beordras fram av fasan för det allvarliga covid-19viruset.

BMW5-E28 konkurrerar med kollektivtrafiken

Allmänna uppmaningar från Regeringen, som två m avstånd också munskyddens lägre betydenhet, har höjt gemene mans ovilja att åka allmänna bussar. Att myndigheterna därtill föreslår allmänheten att köra bil rubbar inte misstroendet. Men hälften av hushållet har inte tillgång till någon bil. På grund av detta är det viktigare än allt annat att anskaffa ytterligare en begagnad BMW5-E28, så att alla i hushållet kan färdas på ett tryggt vis. För rekommendationerna i all aktning, fungerar nog 2 m-föreskriften för sittande människor. Men för folk i förflyttning på svårframkomliga utrymmen framställs det mer som en illusion. Av den anledningen skall köpet av en andrabil gynnas.

Uttjänta BMW5-E28 rullar vidare

Billiga begagnade BMW5-E28 med stora CO2avgaser och dålig trafiktrygghet kan i en del fall gälla som skrotbilar. Med undantag av att återvinna personbilen har de blivit begärlig för den förbjudna brottsligheten för otillåten utskeppning framför allt till Mellanöstern.

Där är avkastningen sisådär 10 gånger mer än motsvarande svenska priser. Och det har etablerats en mängd små verkstäder, som med enkla metoder kan få de uttjänta BMW5-E28 godkända igenom en bilprovningen. Så tävlingen råder redan för hushållet, som är på jakt efter en prisvärd körduglig andra-bil.

Bilskrotning och fragmentering av skrotade Scirocco i Göteborg

Behöriga skrotföretag, som brukligen kasserar fordon för reservdelar, attraherar fordonsinnehavare med höga betalningar. Några klimatkamrater har utsett att överlämna personbilarna här med god ansvarskänsla, igenom att avvärja mer åkande av försvagning och lägre trafiksäkra personbilar. Men igenom fasan att använda tåg suget efter den gamla bilen trissat upp priserna. De kasserade personbilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Natur och säkerhetsförfrågan kommer i skuggan av hushållets trygghet under tvungna resor. Så de här bra kördugliga BMW5-E28 går den dubbla rekommenderade åldern 11 år. Ur miljösynvinkel är det ett steg tillbaka otal årtionden. Och frågan är omöjlig att undvara. Kommer skrota bilen Göteborg det förbli så här för evigt?

Alla fordon når inte bilskrotning i Bjästa

Alla fordon når inte bilskrotning i Bjästa

Bildemontering i Bjästa med betalning har förkommit av en krånglig återvinningsförlopp. Det var typiskt, att en skrothandlare tog betalt för återvinning av bilar och för borttagande från Transportstyrelsen. Endast vissa bilägare till Volkswagen kunde skrota en bil utan kostnad.

BMW1-F20 är skrotbil efter 10 år

BMW1-F20 är skrotbil efter 10 år

Oberoende den välkända stora ödeläggelsen slår gamla BMW1-F20 försäljningsrekord på löpande band. Men det är sorgligt nog inte de certifierade bilskrotarna som köper upp fordonen till skrotning.