Ford-Tourneo är skrotbil efter 10 år

Oavsett den kända stora naturförstörelsen slår äldre Ford-Tourneo försäljningsrekord på löpande band. Men det är sorgligt nog inte de godkända bildemonteringarna som köper upp fordonen till skrotning. Under ett antal år har naturvetare fastslagit att de fossila bränsledrivna bilarna spyr ut koldioxid, kväveoxider och sjukdomsframkallande partiklar. Koldioxid lägger sig som ett isolerande hinna och bidrar till den ökade temperaturen.

Det i sin tur ligger till grund klimatrubbningen med besvärliga förödelse som följd och det är gamla Ford-Tourneo som är de främsta syndarna. Landskronaposten återger till Göteborgs Universitet forskningsresultat beträffande bilismens CO2-föroreningar. Det indikerar, att bilen har en idealisk ålder av 11 år och borde, både ur miljö- och kostnadssynpunkt, skrotas efter den tidsperioden. Höjda bränslepriser och fordonsskatter bör öka intresset för elektrifierade bilar. Men i nuvarande Covid-19situation är efterfrågan på nytillverkade fordon lika med inget. Med förtvivlan ser alla klimativrare hur deras ambitioner grusas igenom återinförandet av uttjänta Ford-Tourneo, som beordras fram av fasan för det allvarliga covid-19viruset.

Ford-Tourneo konkurrerar med kollektivtrafiken

Rådande uppmaningar från Folkhälsomyndigheten, som 2 meters distans och munskyddens lägre relevans, har ökat allmänhetens motvillighet att använda spårvagn. Att riksdagens även rekommenderar allmänheten att använda bilen förändrar inte misstänksamheten.

Men hälften av familjemedlemmarna har inte möjlighet att utnyttja något fordon. På grund av detta är det viktigare än allt annat att skaka fram ytterligare en körduglig Ford-Tourneo, så att alla i hushållet kan åka på ett tryggt sätt. För referenserna i all heder, fungerar nog 2 m-riktlinjen för sittande människor. Men för människor i rotation på besvärliga områden låter det mera som en ouppnåeligt ideal. På grund av detta ska förvärvande av en andrabil ställas i främsta rummet.

Uttjänta Ford-Tourneo rullar vidare

Billiga besiktigade Ford-Tourneo med stora växthusföroreningar och undermålig trafiktrygghet kan i många fall ses som skrotbilar. Förutom att återvinna personbilen har de blivit lockande för den förbjudna kriminaliteten för laglös export särskilt till Väst-Afrika. Där är vinsten omkring 11 gånger mer än liknande svenska priser. Och det har öppnats många mindre verkstäder, som med primitiva renoveringar kan skrota bilen Göteborg få de uttjänta Ford-Tourneo godkända igenom en bilbesiktning. Så tävlingen förekommer allaredan för familjen, som är på jakt efter en prisvärd besiktigad andra-bil.

Bilskrot lovar bättre betalning för gamla Desoto från Göteborg

Godkända bildemonteringar, som mestadels skrotar fordon för demontering, frestar fordonsägare med stora ersättningar. Några klimatvänner har föredragit att överlämna personbilarna här med gott samvete, genom att hindra vidare körning av försvagning och lägre trafiktrygga fordon.

Men genom skräcken att resa tåg har den stora efterfrågan ökat priserna. De kasserade fordonen förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Natur och ärenden är sekundärt av familjens säkerhet under tvungna turer. Så dessa billiga besiktigade Ford-Tourneo säljs som aldrig förr. Ur naturaspekt är det ett steg tillbaka otal decennier. Och frågan är essentiell. Kommer den att stanna där för jämnan?

Alla fordon når inte bilskrotning i Bergkvara

Alla fordon når inte bilskrotning i Bergkvara

När bilskrotningsfonden avvecklades då försvann all betalning för bilskrotning i Bergkvara och oro spreds inom landets skrotföretag. Oroligheterna sjönk inte, då det framkom att det gällde några godkända bildemonteringar.

Skrotade BMW5-E12 bilar åter i trafik

Skrotade BMW5-E12 bilar åter i trafik

För ett antal år sedan författades enormt mycket om äldre dumpade BMW5-E12, som de främsta klimatförstörare i nutid. Och det förekom absolut fakta i de flesta artiklarna. I trafiken är de gamla bilarna betydande större bovar för klimatet.