Skrotade BMW5-E12 bilar åter i trafik

För ett antal år sedan författades enormt mycket om äldre dumpade BMW5-E12, som de främsta klimatförstörare i nutid. Och det förekom absolut fakta i de flesta artiklarna. I trafiken är de gamla bilarna betydande större bovar för klimatet. Tillsammans med växthusgaser spyr de gamla fordonen ut mängder av co2 utsläpp.

Miljörubbningen, som orsakar naturkatastrofer, kan idag sammankopplas till växthuseffekten som koldioxidutsläppen förorsakar. En renommerad vetenskapsman uppmanar alla bilinnehavare att skrota bilen efter tio år. En sån åtgärd skulle förbättra klimatet så långt att utvecklingen skulle avvärjas. För den skull är det ett dråpslag för naturen i dag. Äldre billiga besiktigade BMW5-E12avyttras som aldrig förr, och folk står på kö för att införskaffa dessa. Men den upp och nedvända tillvaron har sin förklaring i ångesten för den bekymmersamma virus sjukdomen.

BMW5-E12 konkurrerar med kollektivtrafiken

Generella rekommendationer från Regeringen, som två m mellanrum samt munskyddens lägre betydenhet, har höjt vanligt folks motvilja att resa spårvagn. Att regeringens också rekommenderar privatpersoner att köra bil förändrar inte skepsisen.

Men hälften av hushållet har inte tillgång till någon bil. På grund av detta är det viktigare än allt annat att skaffa ännu en körduglig BMW5-E12, så att alla i familjen kan färdas på ett betryggande vis. För rekommendationerna i all anseende, funktionera nog tvåmeters-riktlinjen för sittande folk. Men för människor i rotation på besvärliga ytor låter det mera som en illusion. Därför skall köpet av en andrabil prioriteras skrota bilen som nummer ett.

Uttjänta BMW5-E12 rullar vidare

Bra besiktigade BMW5-E12 med höga koldioxidutsläpp och dålig trafiktrygghet kan i en del fall gälla som uttjänta bilar. Förutom att skrota personbilen har de blivit lockande för den samordnade brottsligheten för laglös utrikeshandel speciellt till Afrika. Där är utdelningen sisådär elva gånger mer än motsvarande svenska priser. Och det har öppnats flertalet mindre bilverkstäder, som med enkla upprustningar kan få rostiga trafikfarliga BMW5-E12 godkända igenom en bilbesiktning. Så tävlingen förekommer allaredan för familjefadern, som är på jakt efter en prisvärd gammal andra-bil.

Köp en begagnad styrled på bildemontering till Saab-96 i Göteborg

Godkända bilskrotar, som brukligen skrotar personbilen för demontering, attraherar fordonsinnehavare med höga ersättningar. Några klimatkamrater har valt att lämna personbilarna här med gott samvete, igenom att stoppa mer farande av försvagning och lägre trafiksäkra personbilar.

Men via skräcken att resa spårvagnar har den stora efterfrågan ökat priserna. De uttjänta fordonen kommer att leva vidare. Klimat och ärenden är sekundärt av hushållets trygghet under tvungna åkturer. Så dessa billiga kördugliga BMW5-E12 går åt som smör i solsken. Ur miljösynpunkt är det ett steg tillbaka otaliga decennier. Och frågan är oumbärlig. Kommer den att stanna där för alltid?

Skrotade BMW8-E31 bilar får make-up

Skrotade BMW8-E31 bilar får make-up

Det nya klimattänkandet har tidigare avvisat äldre personbilar som BMW8-E31 till en bildemontering. Men nu har ett antal årtiondens miljöjobb förändrat sakläget. Det är allmänt känt att gamla skrotbilar är den främsta förstärkande skälet till de förhöjda föroreningar i atmosfären.

Besiktningens klass-3 fel betyder ofta bilskrot i Bjärred

Besiktningens klass-3 fel betyder ofta bilskrot i Bjärred

Det har hela tiden varit en bävan för bilägare av gamla fordon att man måste uppsöka personbilsinspektionen. Även om det varit enklare att få bokat dag för bilbesiktning i Bjärred finns den otrevliga aningen att det kommer bli ett ekonomiskt bakslag.