Skrotade Vauxhall-Chevette bilar får make-up

Det nya klimattänkandet har förut förpassat äldre fordon som Vauxhall-Chevette till en bildemontering. Men nu har några årtiondens miljöarbeten kastats över ände. Det är väl känt att äldre skrotbilar är den främsta bidragande orsaken till de ökande koldioxiden i luften. CO2 åstadkommer växthuseffekten med smältande ismassa, och rubbar miljön med naturkatastrofer i släptåget. Politiska påtryckningar, som ökade bensinpriser och fordonsskatter samt skatt på trängsel har förmått bilinnehavare att ändra om mot elektrifierade bilar.

En vetenskapsman på Infrastrukturdepartementet hävdar, att Vauxhall-Chevette som nått 11 års livslängd måste överlämnas till en auktoriserad skrotföretag för skrotning och återvinning, för att klimatet överhuvud skall kunna bärgas. Allt detta har gjort att många skrotat familjens andrabil och reser med spårvagn huvudsakligen till jobbet. Men den fortlöpande pandemin har förändrat den nuvarande processen drastiskt. Försäljningen av bättre besiktigade Vauxhall-Chevette har fått en efterfrågan som aldrig skådats. Kunderna står i långa köer på olika väntelistor efter dessa bovar. Hur kan denna omständighet vara rimlig?

Vauxhall-Chevette konkurrerar med kollektivtrafiken

Allmängiltiga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, som 2 m mellanrum samt munskyddens lägre innebörd, har höjt gemene mans olust att använda allmänna bussar. Att riksdagens också uppmanar allmänheten att köra bil ändrar inte misstroendet.

Men alla av familjemedlemmarna har inte möjlighet att utnyttja någon bil. Fördenskull är det mer angeläget än allt annat att bilskrot Göteborg erhålla ytterligare en gammal Vauxhall-Chevette, så att alla familjemedlemmar kan färdas på ett tryggt vis. För rekommendationerna i all aktning, funktionera nog tvåmeters-regeln för sittande folk. Men för personer i rotation på svårframkomliga ytor framställs det mer som en utopi. Därför skall förvärvande av en andrabil särbehandlas.

Uttjänta Vauxhall-Chevette rullar vidare

Prisvärda begagnade Vauxhall-Chevette med stora koldioxidutsläpp och undermålig trafiktrygghet kan i många fall ses som uttjänta bilar. Med undantag av att skrota personbilen har de blivit lockande för den förbjudna brottsligheten för illegal utskeppning i första hand till Afrika. Där är avkastningen cirka elva gånger mer än liknande svenska priser. Och det har öppnats en mängd mindre bilverkstäder, som med lätta metoder kan få gamla Vauxhall-Chevette godkända igenom en bilbesiktning. Så tävlingen finns allaredan för hushållet, som är på jagande efter en prisvärd besiktigad andra-bil.

Introduktionen av uttjänta bilar i Uddevalla ökar antal skrotade Opel-Ampera

Auktoriserade skrotföretag, som brukligen skrotar personbilen för återvinning, attraherar bilägare med höga ersättningar. Några klimataktörer har valt att lämna fordonen här med gott samvete, genom att hejda mer åkande av klimatfördärvande och mindre trafiktrygga fordon. Men via farhågan att åka spårvagnar har den stora efterfrågan ökat priserna. De uttjänta personbilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Klimat och trygghetsfrågor kommer i skuggan av familjens trygghet under beordrade resor. Så de här billiga kördugliga Vauxhall-Chevette går åt som smör i solsken. Ur miljöhänseende vrids klockan tillbaka otaliga decennier. Och frågan är oumbärlig. Kommer den att stanna där för jämnan?

Skrotade BMW5-E61 bilar får make-up

Skrotade BMW5-E61 bilar får make-up

Det nya natursynsättet har tidigare avvisat gamla personbilar som BMW5-E61 till bilskroten. Men nu har en del tioårsperioder naturjobb kastats över ände. Det är väl känt att gamla skrotbilar är den främsta medverkande orsaken till de ökande koldioxiden i luften.

Besiktning i Bodafors föregår bilskrotning

Besiktning i Bodafors föregår bilskrotning

Det är logiskt att en bilinnehavare känner en särskild oro inför den bindande bilinspektionen i Bodafors. Även om självkontroll utförts, föreligger det alltid en fara att några gömda brister kan förekomma.