Besiktning i Bodafors föregår bilskrotning

Det är logiskt att en bilinnehavare känner en särskild oro inför den bindande bilinspektionen i Bodafors. Även om självkontroll utförts, föreligger det alltid en fara att några gömda brister kan förekomma. Om ett klass 3-felaktighet kommer med i besiktningsmannens rapport är det såklart slutåkt för dagen. Bilverkstäder är inte prisvärda och ersättningen, som ställs mot en korresponderande användbar fordon, pekar i ogynnsamma fall mot en ackrediterad skrot. Så har det fortgått för alla fordonsinnehavare sen 1965 då riksdagen utformade den statliga bilbesiktningen med nödvändig och periodiska personbilsundersökningar i Bodafors.

Men företaget lyckades inte hålla det stigande bilbeståndets takt. Utgången blev, att vansinniga bilägare tvingades vara med om körförbud som ett resultat av långa telefontider och felaktigheter på andra tider för begärda ombeställningar. För att hjälpa den resultatlösa bolaget avreglerades bilprovningen år 2010. Som en överraskning upphörde de konstiga väntetiderna. Och många nya bilprovningshallar införde bokningsfria besiktningar i Bodafors igenom drop-in.

Ändrade stadgar för fordonsgranskning i Bodafors leder vanligtvis till vite

Men enstaka riktlinjer har just ändrats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten grundad på registreringsnumrets slutsiffran. Inte heller är den obligatoriska kallelsen kvar. Så det gäller för fordonsinnehavaren personligen att hålla uppsikt på tillfälle för bilkontroll i Bodafors. Vid försummelse med att skrota bilen kan detta får personbilen körförbud. Och skulle fordonet stoppas av ordningsmakten, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är bilinnehavarens skyldighet att känna till detta faktum. Statens inkomster uppskattar dock öka med över en miljard kronor från slarviga ägare.

Bilinnehavare avgör själv tillfälle för personbilsbesiktningen i Bodafors

Men man kan själv bestämma, när den första inspektionen i Bodafors behöver verkställas. Inte senare än tre år efter att fordonet registrerats i Sverige. Andra gången är inom två år. Därpå måste personbilen kontrolleras senast var fjortonde månad.

På Transportstyrelsens internetplats kan tidpunkten enkelt anträffas. Öppna deras sajt och slå registreringsnumret, så finns datumangivelsen där. Felen eller defekterna som observeras delas in i 3 klasser. En kategori ett-anmärkning innebär att den ska åtgärdas före nästa års-tillsyn. Ett kategori 2-felaktighet betyder, att det behöver repareras inom en viss tid med ombesiktning som påföljd. Kategori tre-fel är ett säkerhetsbrist, som innebär körförbud genast. Fordonet får inte köras från fordonsgranskningen i Bodafors. Det här leder ofta till återvinning på en ackrediterad bilskrot, som har befogenhet att skrota bilar med skrotintyg för avregistrering. Beakta att flera glömmer att reparera enkla nivå 1-anmärkningar. Men sådan flyttas upp en klass med begäran på ombesiktning vid nästkommande inspektion.

Omotiverade defekter observeras av personbilskontrollen i Bodafors

Det finns tid och pengar att spara vid en simpel okulärkontroll före besiktningen i Bodafors. Konstigt nog är det felaktigheter med lätta åtgärder, som uppdagar klass 2-felen. Att ombesörja en lampa medför flera gånger, att bilen godkänns utan efterkontroll för fordonskontrollen i Bodafors. Skyltlampor är det mest av enligt bil kontrollanterna, men följs efteråt av bromljus. Skifte av en trasig ljuskälla kan kanske förefalla påfrestande för många. Men det återfinns simpla beskrivningar med filmer för många av bilmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på gamla fordon är att lambdasondens varningslampa på instrumentbrädet inte släcks.

Sälj skrotbilen i Kiruna med bättre förtjänst till bilskrot

De flesta bilinspektörer uppdagar den finurliga trixet att peta väck instrumentbelysningen. Men felet pekar på, att motorn förbrukar onödigt mycket diesel, så koldioxidföroreningar tilltar kanske över vad som är okey. Givaren är placerad på avgasröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är enkel att växla. Den kan köpas till Lexus från Skruvat.se under tusenlappen. Risken är enorm att det här simpla felet kan ses som ett fel i katalysatorn. I sådana fall kan omkostnaden för somliga fordonsmärken överstiga trettio tusen kr. Även anmärkningar på däckens mönsterdjup är återkommande för fordonskontrollen Bodafors. Statistiskt är det flera som krävs på ombesiktning med nya däck. Det är märkligt, i och med att det är väldigt spartanskt att checka för fordonsägaren. Kraven är minst en komma sex mm mönster sommartid och tre mm på vintern. Friktionen mot vägen minskar på däck under 3,0 mm. Så testande under vintern kan ställa till med onödiga problem. Men med lätta verktyg kan utgiften, som ett resultat av den periodiska personbilskontrollen Bodafors, förbli låg av den kloke fordonsinnehavaren.

Alla fordon når inte bilskrotning i Brastad

Alla fordon når inte bilskrotning i Brastad

Det var förr när en bilägare var tvungen att betala för att skrota bilen i Brastad. Före dess begick emellertid en fordonsinnehavare en härlig besparing genom att dumpa uttjänta bilar i omgivningen. Utöver den hemska uppenbarelsen utgjorde de här bilvraken omedelbara miljöbekymmer via läckage av glykol.

BMW7-E67 är skrotbil efter 11 år

BMW7-E67 är skrotbil efter 11 år

Oavsett den välkända stora ödeläggelsen slår äldre BMW7-E67 försäljningsrekord på löpande band. Men det är sorgligt nog inte de certifierade bildemonteringarna som köper upp bilarna till skrotning. Under många år har vetenskapsman konstaterat att de fossila bensindrivna bilarna vräker ut koldioxid, kväveoxider och cancerframkallande molekyler.