Bonus-Malus ökar inte antalet Vauxhall-Viva till bilskrot

Billiga begagnade Vauxhall-Viva går mot den allmänna riktningen av svårsålda bilar. Den pågående virus sjukdomen har paralyserat en stor del i samhället. Och framtiden är ju oviss, på grund av detta väljer en del att bevara i sina stålar tills viss omändring händer. Handlande av nytillverkade personbilar ligger numera inte som något prioriterat utgiftsslag i hushållsbudgeten. Men prisvärda begagnade Vauxhall-Viva går tvärt emot andra fordon.

Köpbehovet har sällan varit så enorm som den är nuförtiden. Motiveringen är simpelt. Fortfarande behöver de flesta förflytta sig till arbetsplatser, butiker eller någon aktivitetsplats. En del av de här turerna görs med kollektiva bussar. Det är även det färdsättet som entusiasmeras genom olika politiska beslut. Så för att hindra bilåkandet har dieselpriser ökats, Riksdagen har chockhöjt bilskatten samt skatt på trängsel har införts. Alla styrda politiska åtgärder har såklart medfört till fler kollektivresor, samt att familjens andra-bil valts bort

Vauxhall-Viva konkurrerar med kollektivtrafiken

Generella inrådan från Regeringen, som 2 m avstånd också munskyddens mindre mening, har ökat vanligt folks motvillighet att resa allmänna bussar. Att folkhälsomyndigheten även föreslår vanligt folk att köra bil förändrar inte bilskrot Göteborg misstroendet.

Men alla av hushållet har inte möjlighet att utnyttja något fordon. Av den orsaken är det mer centralt än allt annat att få tag i ännu en besiktigad Vauxhall-Viva, så att alla i hushållet kan åka på ett obekymrat sätt. För referenserna i all aktning, klaffar nog 2 m-principen för sittande människor. Men för personer i förflyttning på besvärliga utrymmen gestaltas det mera som en illusion. För den skull bör införskaffade av en andrabil gynnas.

Uttjänta Vauxhall-Viva rullar vidare

Bra begagnade Vauxhall-Viva med höga CO2avgaser och oduglig trafiktrygghet kan i många fall betraktas som skrotbilar. Frånsett att återvinna fordon har de blivit lockande för den organiserade brottsligheten för otillåten utrikeshandel i första hand till Nigeria. Där är försäljningspriset ungefär tio gånger större än motsvarande svenska priser. Och det har etablerats många små verkstäder, som med primitiva upprustningar kan få gamla Vauxhall-Viva godkända igenom en bilbesiktning. Så kampen finns redan för hushållet, som är på jakt efter en prisvärd begagnad andra-bil.

Skrota bilen med acceptabel skrotningspremie i Trollhättan för Saab-Aero

Behöriga bilåtervinnare, som generellt skrotar personbilen för återvinning, attraherar fordonsinnehavare med höga ersättningar. Några miljövänner har valt att lämna bilarna här med god ansvarskänsla, igenom att avbryta mer åkande av naturförsämring och mindre trafiksäkra bilar. Men via ångesten att använda tåg har den stora efterfrågan ökat priserna. De uttjänta personbilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Klimat och säkerhetsfrågor är sekundärt av hushållets säkerhet under tvungna åkturer. Så de här bra besiktigade Vauxhall-Viva går åt som smör i solsken. Ur miljöhänseende är det ett steg tillbaka otaliga decennier. Och frågan är omöjlig att undvara. Kommer den att stanna där för jämnan?

Alla fordon når inte bilskrotning i Bjuv

Alla fordon når inte bilskrotning i Bjuv

Det existerar en lång bakgrund bakom alternativ för bil demontering i Bjuv med betalning. Premisserna har ändrats sedan bilarna presenterades i landet för över hundra år sedan. 60-talets matcher i stock-car var ett modenyck som gav otaliga fordonsägare till rostiga uttjänta jänkare en välbehövlig ersättning före val om skrotning av bilen eller återvinning.

BMW3-E46 är skrotbil efter 10 år

BMW3-E46 är skrotbil efter 10 år

Oberoende den kända stora ödeläggelsen slår äldre BMW3-E46 försäljningsrekord på löpande band. Men det är olyckligtvis inte de behöriga bilskrotarna som köper upp fordonen till skrotning. Under en del år har forskare noterat att de fossila bensindrivna personbilarna sprutar ut koldioxid, växthusgaser och cancerframkallande sotpartiklar.