Vauxhall-Velox är skrotbil efter 10 år

Oberoende den kända stora miljöförstöringen slår äldre Vauxhall-Velox försäljningsrekord på löpande band. Men det är olyckligtvis inte de behöriga skrotarna som köper upp personbilarna till återvinning. Under en del år har naturvetenskapsmän registrerat att de fossila dieseldrivna bilarna spyr ut koldioxid, växthusgaser och cancerframkallande partiklar. CO2 bildar ett isolerande lager och bidrar till den ökade uppvärmningen.

Det vardera ligger till grund miljörubbningen med problematiska katastrofer som effekt Det är äldre Vauxhall-Velox som är de största bovarna. Halmstads Tidning återger till Chalmers upptäckt gällande fordons CO2-föroreningar. Det anger, att bilen har en maximal livslängd av elva år och bör, såväl ur natur- och kostnadshänseende, skrotas vid den åldern. Ökade dieselutgifter och skatter bör öka intresset för elbilar. Men i nuvarande Covid-19situation är köpbehovet på nytillverkade bilar i princip inget. Med bedrövelse ser alla naturentusiaster hur deras ambitioner krossas via återinförandet av uttjänta Vauxhall-Velox, som beordras fram av farhågan för det farofyllda coronaviruset.

Vauxhall-Velox konkurrerar med kollektivtrafiken

Vanliga uppmaningar från Regeringen, som 2 m mellanrum samt munskyddens mindre betydenhet, har ökat människors ovillighet att åka spårvagn. Att myndigheterna därtill rekommenderar allmänheten att använda bilen ändrar inte misstron. Men hälften av hushållet har inte möjlighet att utnyttja en personbil. Av den orsaken är det mer angeläget än allt annat att få tag i ännu en gammal Vauxhall-Velox så att alla i hushållet kan köra på ett obekymrat sätt. För rekommendationerna i all anseende, fungerar nog tvåmeters-regeln för sittande folk. Men för folk i rotation på besvärliga utrymmen låter det mera som en framtidsvision. För den skull bör köpandet av en andrabil behandlas med förtur.

Uttjänta Vauxhall-Velox rullar vidare

Prisvärda kördugliga Vauxhall-Velox med stora CO2föroreningar och undermålig trafiktrygghet kan i flertalet fall ses som uttjänta bilar. Frånsett att skrota fordon har de blivit tilltalande för den olagliga kriminaliteten för illegal utskeppning särskilt till Väst-Afrika.

Där är försäljningspriset ca 10 gånger större än liknande svenska priser. Och det har startats en mängd små verkstäder, som med primitiva renoveringar kan få rostiga trafikfarliga Vauxhall-Velox godkända genom en bilprovningen. Så konkurrensen förekommer redan för hushållet, som är på jagande efter en prisvärd äldre andra-bil.

Politiska insatser i Trollhättan har inte ökat antal skrotade Saab-Sedan

Certifierade skrotföretag, som brukligt skrotar bilen för reservdelar, lockar bilinnehavare med höga betalningar. Några miljövänner har utsett att lämna personbilarna här med gott samvete, igenom att stoppa mer åkande av miljöförsämring och lägre trafiksäkra bilar. Men genom farhågan att åka kollektivt har den stora efterfrågan höjt priserna. De utslitna fordonen förblir antagligen på vägarna skrota bilen Göteborg i många år framöver. Miljö och säkerhetsfrågor kommer i andra hand av familjens trygghet under beordrade resor. Så de här bra besiktigade Vauxhall-Velox går åt så det ryker, för ingen tycks ta Chalmers miljöutredning på allvar. Ur miljösynvinkel vrids klockan tillbaka många decennier. Och frågan är omöjlig att undvara. Kommer den att stanna där för evigt?

BMW3-E46 är skrotbil efter 10 år

BMW3-E46 är skrotbil efter 10 år

Oberoende den kända stora ödeläggelsen slår äldre BMW3-E46 försäljningsrekord på löpande band. Men det är olyckligtvis inte de behöriga bilskrotarna som köper upp fordonen till skrotning. Under en del år har forskare noterat att de fossila bensindrivna personbilarna sprutar ut koldioxid, växthusgaser och cancerframkallande sotpartiklar.

Besikta eller skrota bilen i Björklinge

Besikta eller skrota bilen i Björklinge

Det har hela tiden varit en skräck för bilägare av gamla fordon att behöva besöka fordonsbesiktningen. Även om det varit enklare att boka klockslag för fordonsbesiktning i Björklinge existerar den obehagliga föreställningen att det kommer att kosta pengar.