BMW3-E46 är skrotbil efter 10 år

Oberoende den kända stora ödeläggelsen slår äldre BMW3-E46 försäljningsrekord på löpande band. Men det är olyckligtvis inte de behöriga bilskrotarna som köper upp fordonen till skrotning. Under en del år har forskare noterat att de fossila bensindrivna personbilarna sprutar ut koldioxid, växthusgaser och cancerframkallande sotpartiklar. CO2 bildar ett isolerande hinna och medverkar till den ökade uppvärmningen. Det i sin tur ligger till grund miljöförändringen med svåra katastrofer som följd och det är äldre BMW3-E46 som är de främsta bovarna. Tidningen Bohuslänningen återger till Infrastrukturdepartementet forskningsobservation gällande bilismens koldioxidavgaser.

Det utpekar, att fordon har en optimal livslängd av tio år och borde, både ur klimat- och utgiftsaspekt, skrotas efter den tidsperioden. Höjda bensinpriser och skatter borde höja entusiasmen för elektrifierade bilar. Men i rådande epidemisituation är suget på nya personbilar praktiskt taget noll. Med bedrövelse ser alla aktivister hur deras möda omintetgörs via återinförandet av skrotbilen BMW3-E46 , som tvingas fram av farhågan för det allvarliga coronaviruset.

BMW3-E46 konkurrerar med kollektivtrafiken

Vanliga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, som två m avstånd och munskyddens lägre betydenhet, har ökat gemene mans motsträvighet att använda kollektivt. Att folkhälsomyndigheten även uppmanar privatpersoner att köra bil rubbar inte skepticismen. Men hälften av familjemedlemmarna har inte möjlighet att utnyttja någon bil.

Därför är det mer angeläget än allt annat att äga ytterligare en körduglig BMW3-E46 , så att alla familjemedlemmar kan åka på ett obekymrat sätt. För rekommendationerna i all aktning, fungerar nog 2 m-principen för sittande personer. Men för personer i förflyttning på trånga utrymmen gestaltas det mera som en dröm. Därför ska införskaffade av en andrabil gynnas.

Uttjänta BMW3-E46 rullar vidare

Bättre kördugliga BMW3-E46 med höga koldioxidavgaser och usel trafiktrygghet kan i en del fall gälla som skrot. Frånsett att skrota bilen har de blivit lockande för den organiserade brottsligheten för laglös utrikeshandel framför allt till Mellanöstern. Där är förtjänsten ca tio gånger större än liknande svenska priser. Och det har vuxit fram flertalet mindre bilverkstäder, som med lätta medel kan få gamla BMW3-E46 godkända igenom en bilbesiktning. Så kampen råder allaredan för familjen, som är på jagande efter en billig besiktigad andra-bil.

När faller en bil ur registret?

Ackrediterade skrotföretag, som vanligtvis kasserar bilen för reservdelar, lockar fordonsägare med stora ersättningar. Några klimatkamrater har föredragit att överlämna bilarna här med gott samvete, genom att avvärja ytterligare åkande av klimatfördärvande och lägre trafiksäkra personbilar. Men genom skräcken bilskrot Göteborg att resa spårvagnar har den stora efterfrågan höjt priserna.

De utslitna fordonen förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Miljö och säkerhetsfrågor kommer i skuggan av hushållets trygghet under tvungna turer. Så de här bättre begagnade BMW3-E46 går åt, eftersom de flesta kan köras över 20 år. Ur klimathänseende är det ett steg tillbaka flera decennier. Och frågan är essentiell. Kommer den att stanna där för evigt?

BMW6-E64 lämnas inte till återvinning

BMW6-E64 lämnas inte till återvinning

En besiktigad BMW6-E64 har oväntat blivit eftertraktad på försäljningsmarknaden. En skrämmande situation, som covid-19, kan hastigt ändra på inrotade uppförande och behandlingssätt. Och det är den sjuka skräcken för någon situation som ideligen sätter igång en kedjeeffekt.

Besiktning i Borlänge resulterar ofta i bilåtervinning

Besiktning i Borlänge resulterar ofta i bilåtervinning

Hur skulle fordonsflottan i Sverige sett ut utan föreskrifter på personbilskontroll i Borlänge? Man behöver gå bakåt i tiden till slutet av 60-talet för att få besked på spörsmålet. Men det är inte svårt att antaga. Inte ett skvatt annat än härdsmälta och ödeläggelse. Det hade eventuellt räckt att reducera maxhastigheten till 50 kilometer/timme i trafiken.