Sea-Toledo är skrotbil efter 11 år

Oberoende den välkända stora ödeläggelsen slår gamla Sea-Toledo försäljningsrekord på löpande band. Men det är sorgligt nog inte de certifierade bilskrotarna som köper upp fordonen till skrotning. Under ett antal år har naturvetare konstaterat att de fossila dieseldrivna personbilarna sprutar ut koldioxid, kväveoxider och cancerframkallande sotpartiklar. Koldioxid lägger sig som ett isolerande skift och bidrar till den höjda uppvärmningen. Det i sin tur ligger till grund naturomvandlingen med besvärliga förstörelse som konsekvens Och det är gamla Sea-Toledo som är de främsta syndarna. Kristinanstadsbladet refererar till Göteborgs Universitet upptäckt angående bilars CO2-avgaser.

Det anger, att bilen har en idealisk ålder av 11 år och borde, både ur miljö- och utgiftssynpunkt, skrotas efter den tidsperioden. Ökade dieselutgifter och fordonsskatter bör höja engagemanget för elbilar. Men i nuvarande pandemisituation är köpbehovet på nya bilar i princip noll. Med vemod ser alla aktivister hur deras ambitioner grusas genom återinförandet av skrotbilen Sea-Toledo, som pressas fram av farhågan för det farliga coronaviruset.

Sea-Toledo konkurrerar med kollektivtrafiken

Globala rekommendationer från Regeringen, som två meters distans också munskyddens lägre mening, har höjt människors skrota bilen motsträvighet att åka spårvagn. Att regeringens också rekommenderar vanligt folk att använda bilen ändrar inte misstron. Men hälften av familjemedlemmarna har inte möjlighet att utnyttja en personbil.

På grund av detta är det mer betydelsefullt än allt annat att fixa fram ytterligare en körduglig Sea-Toledo, så att alla i hushållet kan färdas på ett betryggande vis. För referenserna i all aktning, funktionera nog tvåmeters-riktlinjen för sittande personer. Men för personer i trafik på trånga områden låter det mer som en illusion. Därför bör inhandlade av en andrabil prioriteras som nummer ett.

Uttjänta Sea-Toledo rullar vidare

Billiga begagnade Sea-Toledo med stora växthusutsläpp och undermålig trafiktrygghet kan i en del fall betraktas som skrot. Frånsett att skrota bilen har de blivit lockande för den förbjudna kriminaliteten för illegal utförsel särskilt till Afrika. Där är försäljningspriset cirka tio gånger mer än motsvarande svenska priser. Och det har vuxit fram många små bilverkstäder, som med enkla reparationer kan få rostiga trafikfarliga Sea-Toledo godkända igenom en bilbesiktning. Så tävlingen råder allaredan för hushållet, som är på jakt efter en prisvärd besiktigad andra-bil.

Skrota uttjänta Saab-Turbo bilar i Trollhättan orsakar dumpning

Legitimerade skrotföretag, som vanligtvis kasserar personbilen för reservdelar, frestar fordonsägare med stora betalningar. Några naturvänner har utsett att lämna bilarna här med god ansvarskänsla, igenom att hämma vidare körning av miljöfördärvande och lägre trafiksäkra bilar. Men genom farhågan att använda tåg har den stora efterfrågan höjt priserna. De kasserade personbilarna kommer att leva vidare. Klimat och ärenden kommer i skuggan av familjens trygghet under beordrade turer. Så de här prisvärda besiktigade Sea-Toledo säljs som 20-åringar. Livslängder som går stick i stäv mot forskningsresultatet. Ur klimatsynpunkt vrids klockan tillbaka många decennier. Och frågan är oundgänglig. Kommer det förbli så här för evigt?

Besikta eller skrota bilen i Björklinge

Besikta eller skrota bilen i Björklinge

Det har hela tiden varit en skräck för bilägare av gamla fordon att behöva besöka fordonsbesiktningen. Även om det varit enklare att boka klockslag för fordonsbesiktning i Björklinge existerar den obehagliga föreställningen att det kommer att kosta pengar.

Alla fordon når inte bilskrotning i Bjursås

Alla fordon når inte bilskrotning i Bjursås

När bilskrotningsfonden avvecklades då försvann all betalning för skrotar i Bjursås och oro infann sig på landets skrothandlare. Och nervositeten sjönk inte, då det blev bekant att det omfattade några behöriga bildemonteringar.