Skrotade Ford-Capri bilar får make-up

Det nya klimatsynsättet har tidigare avvisat äldre bilar som Ford-Capri till bilskroten. Men nu har några tioårsperioder miljöarbeten förändrat sakläget. Det är väl känt att äldre uttjänta bilar är den främsta bidragande orsaken till de ökande föroreningar i luften. Koldioxiden orsakar växthuseffekten med smältande glaciärer, och rubbar klimatet med naturkatastrofer i släptåget. Statens påtryckningar, som ökade dieselutgifter och fordonsskatter samt trängselskatter har pressat skrota bilen Göteborg fordonsinnehavare att ändra om mot elektrifierade bilar. En naturforskare på Motormännen hävdar, att Ford-Capri som nått tio års levnadslängd borde lämnas in till en godkänd bildemontering för demolering och återvinning, för att naturen överhuvudtaget skall kunna räddas.

Allt detta har gjort att några sålt hushållets andrabil och reser med allmänna bussar främst till arbetet. Men den fortgående Covid 19 viruset har ändrat den fortlöpande förloppet radikalt. Försäljningen av billiga besiktigade Ford-Capri är suget enormt stort. Människor står i långa köer på olika väntelistor efter dessa kräk. Hur kan denna omständighet vara rimlig?

Ford-Capri konkurrerar med kollektivtrafiken

Allmängiltiga uppmaningar från Regeringen, som 2 m mellanrum samt munskyddens mindre relevans, har höjt människors motsträvighet att resa spårvagn. Att folkhälsomyndigheten därtill uppmanar privatpersoner att köra bil rubbar inte skepticismen. Men alla av hushållet har inte möjlighet att utnyttja en personbil. Av den orsaken är det mer centralt än allt annat att skaka fram ännu en äldre Ford-Capri, så att alla i familjen kan åka på ett harmoniskt sätt.

För rekommendationerna i all ära, klaffar nog 2 m-föreskriften för sittande personer. Men för människor i rotation på svårframkomliga utrymmen gestaltas det mer som en ouppnåeligt ideal. För den skull bör köpandet av en andrabil särbehandlas.

Uttjänta Ford-Capri rullar vidare

Prisvärda begagnade Ford-Capri med höga CO2utsläpp och oduglig trafiksäkerhet kan i flertalet fall betraktas som skrotbilar. Bortsett från att återvinna bilen har de blivit lockande för den samordnade brottsligheten för otillåten utrikeshandel i första hand till Mellanöstern. Där är förtjänsten ca tio gånger större än motsvarande svenska priser. Och det har öppnats en mängd mindre verkstäder, som med ringa medel kan få rostiga trafikfarliga Ford-Capri godkända genom en bilprovningen. Så kampen förekommer redan för hushållet, som är på jagande efter en prisvärd äldre andra-bil.

Byte av motorfäste i Renault-Fuego från Bollebygd minskar inte CO2-utsläppen

Legitimerade skrotar, som normalt kasserar personbilen för reservdelar, attraherar bilinnehavare med höga betalningar. Några naturvänner har utsett att lämna personbilarna här med god ansvarskänsla, igenom att upphöra med mer åkande av miljöförsämring och mindre trafiktrygga bilar. Men via ångesten att använda spårvagnar har den stora efterfrågan höjt priserna. De uttjänta personbilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Klimat och ärenden kommer i andra hand av familjens säkerhet under tvungna åkturer. Så dessa prisvärda kördugliga Ford-Capri säljs som aldrig förr. Ur klimathänseende är det ett steg tillbaka många decennier. Och frågan är omöjlig att undvara. Kommer den att stanna där för jämnan?

Seat-Exeo är skrotbil efter 10 år

Seat-Exeo är skrotbil efter 10 år

Trots den kända stora miljöförstöringen slår äldre Seat-Exeo försäljningsrekord på löpande band. Men det är dessvärre inte de godkända bildemonteringarna som köper upp personbilarna till återvinning.

Bonus-Malus ökar inte antalet Seat-Vario till bilskrot

Bonus-Malus ökar inte antalet Seat-Vario till bilskrot

Billiga besiktigade Seat-Vario går mot den allmänna vägen av svårsålda fordon. Den pågående virus sjukdomen har handlingsförlamat vissa regioner i landet. Tillkommande tid är ju svårbedömd, därför bestämmer sig en del att spara i sina stålar tills viss förändring sker. Inköp av nytillverkade personbilar ligger inte längre som något prioriterat kostnadsslag i hushållsbudgeten.