Skrotade Ford-Capri bilar rustas upp

Under pågående virus sjukdomen är avyttring av besiktigade Ford-Capri på väg att slå rekord. Genom ihärdig miljömässiga anklagelser och politiska ställningstagande har en långsam men säker övergång från bilåkande till bussresor observerats. Framför allt är det åkturerna till arbetsplatser som förändrats. Det föreligger inga betänkligheter om att förbränningsmotorerna producerar en tredjedel av planetens sammanlagda avgaser.

Att dessa orsakar farliga förödelse igenom klimatrubbning är likaså ett bevisat realia. Politiska beslut om chockhöjda bilskatter och dieselpriser tillsammans med trängselskatter påverkar också fordons trafik ogynnsamt. Så många årtiondens förbättring utvisar på en sjunkande riktning för fossildrivna bilar. Men det fordrar inte så mycket för att alla uppfattningar skall revolutionera. Kördugliga Ford-Capri har återerövrat tronen för resandet.

Ford-Capri konkurrerar med kollektivtrafiken.

Allmängiltiga råd från Folkhälsomyndigheten, som två m mellanrum och munskyddens lägre innebörd, har ökat vanligt folks olust att använda allmänna bussar.

Att folkhälsomyndigheten även tipsar allmänheten att använda bilen förändrar inte skepsisen. Men hälften av familjemedlemmarna har inte möjlighet att utnyttja en personbil. Därför är det mer betydelsefullt än allt annat att skaffa ytterligare en äldre Ford-Capri, så att alla i hushållet kan åka på ett betryggande vis. För referenserna i all ära, funktionera nog 2 m-riktlinjen för sittande folk. Men för folk i förflyttning på begränsade områden låter det mera som en dröm. På grund av detta bör inhandlade av en andrabil gynnas.

Uttjänta Ford-Capri rullar vidare

Bra begagnade Ford-Capri med stora CO2-avgaser och oduglig trafiksäkerhet kan i en del fall gälla som uttjänta bilar. Bortsett från att skrota fordon har de blivit lockande för den olagliga brottsligheten för illegal utlandsförsäljning skrota bilen speciellt till Mellanöstern. Där är försäljningspriset omkring tio gånger större än liknande svenska priser. Och det har startats många små verkstäder, som med anspråkslösa medel kan få gamla Ford-Capri godkända igenom en bilbesiktning. Så konkurrensen förekommer allaredan för familjefadern, som är på jagande efter en prisvärd begagnad andra-bil.

Ford-EcoSport är skrotbil efter 10 år

Behöriga bilskrotar, som normalt skrotar bilen för reservdelar, frestar bilinnehavare med stora ersättningar. Några miljövänner har valt att lämna bilarna här med god ansvarskänsla, igenom att upphöra med mer åkande av naturförsämring och mindre trafiksäkra personbilar. Men via rädslan att åka kollektivt suget efter den gamla bilen trissat upp priserna. De utslitna personbilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Miljö och säkerhetsförfrågan är sekundärt av hushållets trygghet under beordrade resor. Så de här billiga kördugliga Ford-Capri säljs som aldrig förr. Ur miljöaspekt är det ett steg tillbaka otal årtionden. Och frågan är omöjlig att undvara. Kommer den att stanna där för alltid?

Bilskrot går miste om Ford-Edge

Bilskrot går miste om Ford-Edge

Oron för covid-19 har hejdat allmänhetens intresse att riskera några pengar på personbilar. Funderingar på moderna fordon läggs åt sidan. Men efterfrågan efter bra begagnade Ford-Edge är skiljer sig från andra varor. Skrota bilen Göteborg.

Ford-EcoSport är skrotbil efter 10 år

Ford-EcoSport är skrotbil efter 10 år

Oberoende den kända stora klimatförstörelsen slår äldre Ford-EcoSport försäljningsrekord på löpande band. Men det är olyckligtvis inte de godkända skrotföretagen som köper upp personbilarna till återvinning.