Ford-EcoSport är skrotbil efter 10 år

Oberoende den kända stora klimatförstörelsen slår äldre Ford-EcoSport försäljningsrekord på löpande band. Men det är olyckligtvis inte de godkända skrotföretagen som köper upp personbilarna till återvinning. Under en del år har naturforskare noterat att de fossila dieseldrivna personbilarna spyr ut koldioxid, kväveoxider och sjukdomsframkallande molekyler. Växthusgaser lägger sig som ett isolerande hinna och medverkar till den höjda uppvärmningen.

Det i sin tur ligger bakom naturomvandlingen med svåra förstörelse som resultat Och det är gamla Ford-EcoSport som är de främsta syndarna. Trelleborgs Allehanda refererar till Infrastrukturdepartementet forskningsresultat beträffande fordons CO2-föroreningar. Det utpekar, att bilen har en idealisk livslängd av 10 år och borde, både ur klimat- och utgiftssynpunkt, skrotas efter den tidsperioden. Ökade dieselpriser och skatter borde höja entusiasmen för elektrifierade bilar. Men i pågående pandemisituation är köpbehovet på nyproducerade fordon praktiskt taget ingenting. Med bedrövelse ser alla aktivister hur deras ansträngningar omintetgörs genom återinförandet av uttjänta Ford-EcoSport, som pressas fram av fasan för det farofyllda coronaviruset.

Ford-EcoSport konkurrerar med kollektivtrafiken

Globala inrådan från regeringen, som två meters mellanrum också munskyddens mindre betydelse, har höjt allmänhetens motvillighet att åka allmänna bussar. Att folkhälsomyndigheten även tipsar gemene man att använda bilen förändrar inte misstrogenheten.

Men alla av familjemedlemmarna har inte möjlighet att utnyttja en personbil. Av den orsaken är det mer angeläget än allt annat att äga ännu en begagnad Ford-EcoSport, så att alla i hushållet kan köra på ett harmoniskt vis. För rekommendationerna i all anseende, klaffar nog tvåmeters-principen för sittande personer. Men för personer i förflyttning på trånga utrymmen låter det mera som skrota bilen en dröm. Av den anledningen skall införskaffade av en andrabil ställas i främsta rummet.

Uttjänta Ford-EcoSport rullar vidare

Bättre begagnade Ford-EcoSport med höga växthusavgaser och undermålig trafiktrygghet kan i många fall gälla som skrot. Bortsett från att återvinna bilen har de blivit attraktiva för den samordnade brottsligheten för laglös export särskilt till Afrika. Där är vinsten cirka elva gånger större än motsvarande svenska priser. Och det har startats flertalet små verkstäder, som med enkla metoder kan få gamla Ford-EcoSport godkända igenom en bilbesiktning. Så tävlingen existerar allaredan för familjefadern, som är på jagande efter en prisvärd begagnad andra-bil.

Ersättning på bilskrot för uttjänta Ford-Focus i Göteborg höjs genom återvinning

Behöriga skrotfirmor, som generellt skrotar personbilen för reservdelar, frestar fordonsägare med höga betalningar. Några naturkamrater har utsett att överlämna personbilarna här med god ansvarskänsla, igenom att hejda mer körning av försvagning och mindre trafiktrygga bilar. Men igenom rädslan att använda tåg har den stora efterfrågan trissat upp priserna. De utslitna bilarna kommer att leva vidare. Miljö och ärenden är sekundärt av familjens trygghet under tvungna resor. Så dessa prisvärda begagnade Ford-EcoSport säljs som aldrig förr. Ur miljösynvinkel är det ett steg tillbaka många årtionden. Och frågan är essentiell. Kommer det förbli så här för evigt?

Alla fordon når inte bilskrotning i Bergby

Alla fordon når inte bilskrotning i Bergby

Skrotning i Bergby med pengar har förkommit av en komplex skrotningsförlopp. Det var vedertaget, att en skrot tog pengar för omhändertagning av fordon och för urplockning från centrala bilregistret. Enbart vissa ägare till Volkswagen kunde skrota sin bil avgiftsfritt.

Bilskrot går miste om Vauxhall-Frienza

Bilskrot går miste om Vauxhall-Frienza

Ångesten för coronapandemin har bromsat allmänhetens entusiasm att riskera några pengar på fordon. Tankar på moderna fordon läggs åt sidan. Men suget efter bra besiktigade Vauxhall-Frienza är skiljer sig från andra varor.