Höga skatter ökar inte antalet Ford-Cosworth till bilskrot

Billiga kördugliga Ford-Cosworth går mot den rådande riktningen av osäljbara bilar. Den aktuella epidemin har förstenat en stor del i landet. Framtiden är ju oklar, fördenskull beslutar många att hålla i sina stålar tills någon omändring kan skönjas. Förvärv av nytillverkade bilar ligger inte längre som något prioriterat utgiftsslag i hushållsbudgeten.

Men prisvärda begagnade Ford-Cosworth går tvärtemot andra statysprylar. Efterfrågan har inte någon gång varit så enorm som den är numera. Motiveringen är lätt. Än idag ska de flesta förflytta sig till arbetet, butiker eller någon fritids sysselsättningsplats. Flera av dessa turerna görs med statliga transportmedel. Det är likaså det färdsättet som stimulerats via skilda politiska fastställande. Så för att tygla bilåkandet har dieselpriser ökats, Riksdagen har höjt fordonsskatten också trängselskatter har lanserats. Alla styrda politiska insatser har givetvis resulterat i fler kollektivresor, samt att familjens andra-bil sålts

Ford-Cosworth konkurrerar med kollektivtrafiken.

Rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, som 2 meters avstånd också munskyddens lägre mening, har höjt allmänhetens olust att åka allmänna bussar. Att folkhälsomyndigheten därtill rekommenderar allmänheten att använda bilen rubbar inte misstroendet. Men alla av familjemedlemmarna har inte möjlighet att utnyttja något fordon.

På grund av detta är det mer betydelsefullt än allt annat att fixa fram ännu en besiktigad Ford-Cosworth, så att alla familjemedlemmar kan färdas på ett obekymrat vis. För rekommendationerna i all heder, funktionera nog tvåmeters-principen för sittande människor. Men för folk i rörelse på begränsada utrymmen gestaltas det mer som en önskedröm. Därför bör inhandlade av en andrabil favoriseras.

Uttjänta Ford-Cosworth rullar vidare

Prisvärda kördugliga Ford-Cosworth med höga CO2gaser och undermålig trafiktrygghet kan i en del fall betraktas som uttjänta bilar. Frånsett att skrota fordon har de blivit begärlig för den olagliga kriminaliteten för illegal export speciellt till Väst-Afrika. Där är priset omkring 11 gånger mer än motsvarande svenska priser. Och det har etablerats många små verkstäder, som med anspråkslösa metoder kan få gamla Ford-Cosworth godkända igenom en bilbesiktning. Så konkurrensen råder redan för familjefadern, som är på jakt efter en billig äldre andra-bil.

En illegal insamlingsplats för bilvrak i Vetlanda kan aldrig betraktas som en bilkyrkogård

Godkända bilåtervinnare, som vanligtvis skrotar bilen för reservdelar, frestar bilägare med höga ersättningar. Några naturvänner har valt att lämna bilarna här med god ansvarskänsla, genom att hindra vidare farande av försvagning och mindre trafiksäkra personbilar. Men via ångesten att använda spårvagnar suget efter den gamla bilen höjt priserna. De kasserade fordonen förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Natur och trygghetsförfrågan är sekundärt av hushållets trygghet under tvungna turer. Så dessa bra kördugliga Ford-Cosworth säljs som aldrig förr. Ur naturaspekt vrids klockan skrota bilen Göteborg tillbaka många decennier. Och frågan är omöjlig att undvara. Kommer den att stanna där för evigt?

Ford-Fairlane fungerar som skrotbil

Ford-Fairlane fungerar som skrotbil

Bilar, som Ford-Fairlane har pekats ut, som en av de värsta orsakerna till dagens allt sämre klimat. Naturförstörelse som skogsbränder, stormar och enorma vattenflöden sammankopplas till den ökande temperaturen. 1/3 av alla avgaser kommer från diesel och bensinmotorer.

Alla fordon når inte bilskrotning i Aminge

Alla fordon når inte bilskrotning i Aminge

Betala eller att få betalt för bildemontering i Aminge har alltid skapat vissa dilemman. Förr i tiden då en skrothandlare tog betalt för fordonsåtervinning och avregistrering bestämde sig flertalet innehavare olaglig dumpning.