Bilskrot tävlar om uttjänade Ford-Consul

Prisvärda kördugliga Ford-Consul har nått en försäljningsframgång som aldrig tidigare varit med om. Och det hänger på den uppkomna omständigheten med den pågående fruktade covid-19. Skräcken att resa allmänna bussar har inte avtagit genom riksdagens rekommendationer. Under mängder med år har de politiska besluten varit avsedda för reducerad bilkörning. Riksdagens, höjda skrota bilen bränslepriser och trängselskatt är en del dylika exempel. Det har utmynnat till betydande fler åkturer till och från arbetet har åkts med buss. Så familjens andra-bil har fått ge efter för andra förvärv.

Men nu saknas andra-bilen mer än allt annat. Den oförutsebara framtiden har medfört att få nya fordon avyttras till vanligt folk. Vilket gäller för de flesta kapitalvarorna. Men en begagnad Ford-Consul bryter mönstret på ett egendomligt vis.

Ford-Consul konkurrerar med kollektivtrafiken

Allmängiltiga råd från Folkhälsomyndigheten, som 2 meters avstånd samt munskyddens mindre relevans, har ökat människors ovillighet att resa spårvagn. Att folkhälsomyndigheten även föreslår vanligt folk att använda bilen förändrar inte skepticismen. Men alla av familjemedlemmarna har inte tillgång till något fordon. Av den orsaken är det mer centralt än allt annat att införskaffa ännu en äldre Ford-Consul, så att alla i hushållet kan färdas på ett obekymrat vis. För referenserna i all anseende, klaffar nog tvåmeters-regeln för sittande personer. Men för folk i förflyttning på svårframkomliga ytor gestaltas det mera som en önskedröm. På grund av detta bör inskaffande av en andrabil behandlas med förtur.

Uttjänta Ford-Consul rullar vidare

Prisvärda kördugliga Ford-Consul med stora koldioxid-gaser och oduglig trafiksäkerhet kan i en del fall ses som uttjänta bilar. Förutom att skrota personbilen har de blivit lockande för den samordnade kriminaliteten för lagstridig export särskilt till Nigeria. Där är förtjänsten sisådär 11 gånger mer än liknande svenska priser. Och det har startats flertalet mindre verkstäder, som med lätta metoder kan få de uttjänta Ford-Consul godkända igenom en bilbesiktning. Så konkurrensen existerar redan för familjen, som är på jagande efter en billig äldre andra-bil.

En nyetablerad bilkyrkogård i Vilhelmina kommer aldrig på kartan

Godkända bilåtervinnare, som generellt skrotar bilen för reservdelar, frestar bilinnehavare med stora betalningar.

Några klimatkamrater har utsett att överlämna personbilarna här med god ansvarskänsla, igenom att avbryta ytterligare farande av miljöförsämring och mindre trafiktrygga personbilar. Men genom fasan att använda spårvagnar suget efter den gamla bilen trissat upp priserna.

De uttjänta fordonen kommer att leva vidare. Miljö och ärenden kommer i andra hand av familjens säkerhet under tvungna turer. Så de här prisvärda begagnade Ford-Consul säljs som aldrig förr. Ur miljösynvinkel vrids klockan tillbaka otaliga decennier. Och frågan är oundgänglig. Kommer den att stanna där för jämnan?

Alla fordon når inte bilskrotning i Amö

Alla fordon når inte bilskrotning i Amö

Det förekommer flertalet förfaringssätt att mottaga pröjs genom bilskrotarna i Amö. Att transportera skrotbilen till en godkänd skrotfirma borgar för att skrotbilarna vårdas och återanvänds i enlighet med miljöbalkens föreskrifter.

Ford-Fairlane fungerar som skrotbil

Ford-Fairlane fungerar som skrotbil

Bilar, som Ford-Fairlane har pekats ut, som en av de värsta orsakerna till dagens allt sämre klimat. Naturförstörelse som skogsbränder, stormar och enorma vattenflöden sammankopplas till den ökande temperaturen. 1/3 av alla avgaser kommer från diesel och bensinmotorer.