Alla fordon når inte bilskrotning på Brännö

Det var en tid sedan, en bilinnehavare var tvingad att bekosta för att få lämna bilen till skroten på Brännö. Förr i tiden begick likväl en ägare en bra kostnadsbesparing genom att dumpa sin bil i omgivningen. Utöver den frånstötande uppenbarelsen medför de här skrotbilarna akuta miljöproblem genom läckage av spolarvätska. Men problemen startade när den statliga skrotpengen fasades ut. Då introducerade Transportstyrelsen med buller och bång. En ägare skulle ha möjlighet att få överlämna skrotbilen på Brännö utan betalning. Uttjänta bilar skulle föras in och demonteras.

Fordonstillverkarna bedömdes vara ansvariga. Och dessa riktade sig direkt med kraftiga ultimatum till bildemonteringarna. Endast några fick behörighet att utställa skrotningsintyg för avregistrering på Transportstyrelsen. I gengäld var de kommenderade att genomföra kostnadsfri återvinning av bilen på Brännö. Utslaget lät inte vänta på sig, åtskilliga gamla bildemonteringars enda utväg var att avveckla och lägga verktygen på hyllan och försöka fixa ett nytt arbete.

Ny organisation underlättar för bilskrotning på Brännö

Biltillverkarna erhöll uppdraget att strukturera skrota bilen på Transportstyrelsens villkor för bildemontering på Brännö. Dessutom gavs riktlinjer till uppsamling och bilskrotning av bilvrak, som ofta övergavs i skog och mark. Orsaken för dessa miljöhandlingar var fordonsinnehavarens besparing av kostnaden för att skrota bilen. Flertalet insända nyhetsskildringar i Bohusläningen lastade Trafikstyrelsens oaktsamhet att avbryta dessa rackartyg. Detta deklarerades som en av orsakerna i den nya författningen med avgiftsfri bildemontering på Brännö.

Bilretur erhöll uppdraget att upprätta en sammanslutning, som förmådde genomdriva uppställda syftemål. Så de första faktiska certifierade bilskrotarna frambringades i Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund (SBR). Men deras ensamrätt att avge mottagningskvittens med skrotningsintyg finns inte numera. En godkänd bilåtervinnare får sin auktorisation från Transportstyrelsen. En skriftlig begäran måste bifallas av miljömyndigheten, som kollar att den kommande skroten åtföljer Länsstyrelsens krav enligt “bilskrots stadgar”.

Bilskrotning på Brännö ger ersättning

Ett fordonsvrak klassas som naturvådligt avfall, och måste bortforslas och rensas på all hälsofarliga vätskor på en skrot på Brännö, i enlighet med Miljövårdsverkets yrkande. De här visar i sin helhet hur de olika bilskrotarnas konstruktioner skall utarbetas för att beviljas. Lika omsorgsfullt skildras rengöring av miljöfördärvliga komponenter, spolarvätskor och material. Demontering, användning och lagring behöver beviljas av naturtillsynsman årsvis. Efter saneringen är bilvraket inte längre ett miljövådligt avfall utan fraktas till sönderdelning och regenerering.

Hårda krav på bilskrot ställs efter försäljning av skrotbilar från Tibro

Nu för tiden är målet 95 % regression till ett evigt kretslopp i nyproduktion nått. Detta innebär att bilinnehavarna kan skrota sitt fordon på Brännö med ersättning, som kan uppgå till flera tusen kronor. Före skrotning av fordonet accepterar somliga bilskrotar att skruva ner bildelar själv från skrotbilen. Shoppare kan finna delar till en Iveco till rena fantasipriser. Det råder dessutom certifierade bilbärgare, som hämtar bilar, för återvinning av personbilar på Brännö , med kompensation. Regler för hanterande av det naturaggressiva avfallet föreligger i Trafikverkets speciella behörighet till bärgningsföretaget. En kommande klient kan lätt avsyna detta på anlitat företags sajt innan bokning.

Bonus-Malus ökar inte antalet Nissan-Leaf till bilskrot

Bonus-Malus ökar inte antalet Nissan-Leaf till bilskrot

Billiga kördugliga Nissan-Leaf går mot den rådande riktningen av osäljbara bilar. Den aktuella epidemin har förstenat en stor del i landet. Framtiden är ju oklar, fördenskull beslutar många att hålla i sina stålar tills någon omändring kan skönjas.

Bilskrot går miste om Nissan-Laurel

Bilskrot går miste om Nissan-Laurel

Oron för covid-19 har hejdat allmänhetens intresse att riskera några pengar på personbilar. Funderingar på moderna fordon läggs åt sidan. Men efterfrågan efter bra begagnade Nissan-Laurel är skiljer sig från andra varor.