Bonus-Malus ökar inte antalet Kia-Virago till bilskrot

Billiga kördugliga Kia-Virago går mot den allmänna vägen av osäljbara bilar. Den pågående Covid-19 har paralyserat en stor del i Sverige. Tillkommande tid är ju oförutsebar, på grund av detta väljer vanligt folk att spara i sina pengar tills någon omändring sker. Inköp av nyproducerade bilar ligger numera inte som något prioriterat utgiftsslag i hushållsbudgeten.

Men prisvärda kördugliga Kia-Virago går tvärsemot andra fordon. Suget har sällan varit så enorm som den är i dag. Motiveringen är lätt. Fortsättningsvis ska de flesta ta sig till arbetsplatser, butiker eller någon aktivitetsplats. En del av dessa åkturerna utförs med allmänna spårvagnar. Det är också det transportsättet som entusiasmeras genom olika politiska fastställande. Så för att hejda körandet har dieselpriser höjts, Bonus-Malus har höjt bilskatten även trängselskatter har lanserats. Alla riktade politiska insatser har självfallet medfört till mer kollektivresor, samt att hushållets andra-bil valts bort.

Kia-Virago konkurrerar med kollektivtrafiken

Rådande råd från Folkhälsomyndigheten, som 2 meters mellanrum samt munskyddens mindre mening, har ökat vanligt folks olust att resa spårvagn. Att myndigheterna också föreslår allmänheten att använda bilen ändrar inte skepsisen. Men hälften av familjemedlemmarna har inte tillgång till en personbil. Av den orsaken är det mycket mer väsentligt än allt annat att äga ytterligare en begagnad Kia-Virago, så att alla i hushållet kan åka på ett lugnt vis.

För rekommendationerna i all ära, funktionera nog tvåmeters-principen för sittande personer. Men för folk i rörelse på svårframkomliga ytor framställs det mera som en framtidsvision. På grund av detta bör inskaffande av en andrabil prioriteras som nummer ett.

Uttjänta Kia-Virago rullar vidare

Bra kördugliga Kia-Virago med stora CO2-föroreningar och oduglig trafiktrygghet kan i de flesta fall ses som skrot. Förutom att återvinna personbilen har de blivit lockande för den olagliga brottsligheten för lagstridig utskeppning i första hand till Afrika. Där är priset omkring tio gånger större än liknande svenska priser. Och det har etablerats en mängd små verkstäder, som med enkla reparationer kan få de uttjänta Kia-Virago godkända genom en bilbesiktning. Så konkurrensen råder redan för familjefadern, som är på jakt efter en prisvärd besiktigad andra-bil.

Skrotbilsägare i Skövde säljer inte till en oseriös bilskrot

Certifierade bilskrotar, som generellt skrotar personbilen för återvinning, attraherar bilinnehavare med höga ersättningar. Några miljövänner har valt att överlämna bilarna här med gott samvete, genom att hämma ytterligare drift av naturfördärvande och mindre trafiksäkra fordon. Men via ångesten att resa tåg har den stora efterfrågan trissat upp priserna. De utslitna personbilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Miljö och trygghetsfrågor är sekundärt av hushållets trygghet under beordrade åkturer. Så dessa billiga begagnade Kia-Virago går åt bilskrot Göteborg som smör i solsken trots hotande Bonus-Malus. Ur miljösynvinkel vrids klockan tillbaka otal årtionden. Och frågan är omöjlig att undvara. Kommer det förbli så här för alltid?

Bilskrot går miste om Nissan-Laurel

Bilskrot går miste om Nissan-Laurel

Oron för covid-19 har hejdat allmänhetens intresse att riskera några pengar på personbilar. Funderingar på moderna fordon läggs åt sidan. Men efterfrågan efter bra begagnade Nissan-Laurel är skiljer sig från andra varor.

Alla fordon når inte bilskrotning i Byske

Alla fordon når inte bilskrotning i Byske

Det fanns en epok, då avståndet för bildemontering i Byske bara var bakom hörnet. Skrotföretagen livnärde sig till stor del genom pengarna från fordonsinnehavarna för skrotning och avregistrering.