Bilskrot går miste om Nissan-Laurel

Oron för covid-19 har hejdat allmänhetens intresse att riskera några pengar på personbilar. Funderingar på moderna fordon läggs åt sidan. Men efterfrågan efter bra begagnade Nissan-Laurel är skiljer sig från andra varor. Via myndigheternas adresserade avgörande har bilkörningar minskat hos de flesta familjerna.

På grund av höjda fordonsskatter, dieselpriser och trängselskatter väljer en del att resa till sina arbeten kollektivt. Familjens andra-bil har genom detta blivit övertalig och skrotats. Men skräcken för kollektivresor, parallellt med infrastrukturminister råd har vänt upp och ned på tidigare klimatmässiga och ekonomiska begrepp. Nu har en körduglig Nissan-Laurel blivit ett av de mest ansedda föremålet för många familjer.

Nissan-Laurel konkurrerar med kollektivtrafiken

Allmängiltiga råd från Regeringen, som 2 m distans och munskyddens mindre betydenhet, har höjt gemene mans ovillighet att använda spårvagn.

Att folkhälsomyndigheten även föreslår gemene man att köra bil rubbar inte misstänksamheten. Men alla av familjemedlemmarna har inte möjlighet att utnyttja en personbil. Av den orsaken är det mer centralt än allt annat att få tag i ytterligare skrota bilen Göteborg en körduglig Nissan-Laurel, så att alla i hushållet kan färdas på ett lugnt vis. För rekommendationerna i all aktning, klaffar nog 2 m-regeln för sittande människor. Men för personer i rotation på besvärliga områden gestaltas det mer som en framtidsvision. På grund av detta skall införskaffade av en andrabil främjas.

Uttjänta Nissan-Laurel rullar vidare

Bättre kördugliga Nissan-Laurel med stora CO2föroreningar och dålig trafiktrygghet kan i flertalet fall betraktas som uttjänta bilar. Med undantag av att återvinna personbilen har de blivit attraktiva för den samordnade brottsligheten för illegal utförsel i första hand till Afrika. Där är försäljningspriset sisådär tio gånger större än liknande svenska priser.

Och det har startats flertalet små verkstäder, som med enkla metoder kan få de uttjänta Nissan-Laurel godkända genom en bilprovningen. Så tävlingen existerar allaredan för familjefadern, som är på jagande efter en prisvärd gammal andra-bil.

Alla fordon når inte bilskrotning i Gullbrandstorp

Legitimerade skrotfirmor, som vanligtvis skrotar personbilen för bildelar, frestar fordonsägare med höga betalningar. Några miljövänner har utsett att lämna fordonen här med gott samvete, igenom att hämma mer farande av naturförsämring och mindre trafiksäkra personbilar. Men via fasan att åka spårvagnar suget efter den gamla bilen ökat priserna. De uttjänta fordonen kommer att leva vidare. Natur och säkerhetsförfrågan kommer i skuggan av familjens trygghet under tvungna turer. Så dessa prisvärda besiktigade Nissan-Laurel går åt som smör i solsken. Ur klimathänseende är det ett steg tillbaka otal decennier. Och frågan är oumbärlig. Kommer den att stanna där för jämnan?

Skrotade Renault-Alpine bilar rustas upp

Skrotade Renault-Alpine bilar rustas upp

Under nuvarande coronapandemin är säljande av begagnade Renault-Alpine på väg att slå rekord. Via ihärdig miljömässiga beskyllningar och politiska ställningstagande har en långsam men säker transfer från bilåkande till kollektivåkning uppmärksammats.

Besiktning i Gårdsten orsakar lagning eller bilskrotning

Besiktning i Gårdsten orsakar lagning eller bilskrotning

Det har alltid varit en skräck för ägare av gamla fordon att behöva uppsöka personbilsprovningen. Även om det är lätt att beställa klockslag för kontroll i Gårdsten förekommer den obehagliga föreställningen att det kommer bli ett ekonomiskt bakslag.