Bonus-Malus ökar inte antalet Nissan-Leaf till bilskrot

Billiga kördugliga Nissan-Leaf går mot den rådande riktningen av osäljbara bilar. Den aktuella epidemin har förstenat en stor del i landet. Framtiden är ju oklar, fördenskull beslutar många att hålla i sina stålar tills någon omändring kan skönjas. Förvärv av nytillverkade bilar ligger inte längre som något prioriterat utgiftsslag i hushållsbudgeten.

Men prisvärda begagnade Nissan-Leaf går tvärtemot andra statusprylar. Efterfrågan har inte någon gång varit så enorm som den är numera. Motiveringen är lätt. Än idag ska de flesta förflytta sig till arbetet, butiker eller någon fritids sysselsättningsplats. Flera av dessa turerna görs med statliga transportmedel. Det är likaså det färdsättet som stimulerats via skilda politiska fastställande. Så för att tygla bilåkandet har dieselpriser ökats, Riksdagen har höjt fordonsskatten också trängselskatter har lanserats. Alla styrda politiska insatser har givetvis resulterat i fler kollektivresor, samt att familjens andra-bil sålts.

Nissan-Leaf konkurrerar med kollektivtrafiken

Allmänna rekommendationer från Regeringen, som två meters distans och munskyddens lägre innebörd, har ökat allmänhetens ovillighet att resa spårvagn. Att riksdagens också rekommenderar gemene man att köra bil ändrar inte misstroendet. Men alla av familjemedlemmarna har inte tillgång till en personbil. Därför är det mer angeläget än allt annat att få tag i ytterligare en gammal Nissan-Leaf, så att alla i familjen kan åka på ett betryggande sätt. För referenserna i all ära, funktionera nog 2 m-bestämmelsen för sittande människor. Men för personer i förflyttning på svårframkomliga utrymmen framställs det mer som en önsketänkande. Av den anledningen bör införskaffade av en andrabil särbehandlas.

Uttjänta Nissan-Leaf rullar vidare

Bra kördugliga Nissan-Leaf med höga CO2avgaser och undermålig trafiktrygghet kan i många fall gälla som skrotbilar. Med undantag av att återvinna personbilen har de blivit attraktiva för den samordnade kriminaliteten för otillåten export särskilt till Afrika. Där är förtjänsten omkring elva gånger mer än motsvarande svenska priser. Och det har vuxit fram flertalet små bilverkstäder, som med anspråkslösa reparationer kan få gamla Nissan-Leaf godkända genom en bilbesiktning. Så tävlingen finns redan för hushållet, som är på jakt efter en billig besiktigad andra-bil.

Bilskrot har dörrpanel till Hyundai i Partille

Certifierade bildemonteringar, som mestadels skrotar fordon för återvinning, frestar fordonsinnehavare med höga ersättningar. Några naturvänner har föredragit att skrota bilen och lämna den med god ansvarskänsla, genom att avbryta ytterligare åkande av naturfördärvande och lägre trafiktrygga fordon. Men genom farhågan att resa spårvagnar har den stora efterfrågan höjt priserna.

De uttjänta fordonen kommer att leva vidare. Natur och trygghetsfrågor kommer i skuggan av hushållets säkerhet under beordrade resor. Så de här billiga kördugliga Nissan-Leaf säljs som aldrig förr. Ur klimataspekt vrids klockan tillbaka otaliga årtionden. Och frågan är essentiell. Kommer det förbli så här för alltid?

Verkstad räddar skrotbilar efter bilbesiktning i Kortedala

Verkstad räddar skrotbilar efter bilbesiktning i Kortedala

Nu för tiden är det inte längre komplicerat att boka en omgående tid för fordonskontroll i Kortedala. Efter lång tid med ensamrätt försvann AB svensk bilprovnings monopol och andra företag välkomnades.

Skrotade Renault-Alpine bilar rustas upp

Skrotade Renault-Alpine bilar rustas upp

Under nuvarande coronapandemin är säljande av begagnade Renault-Alpine på väg att slå rekord. Via ihärdig miljömässiga beskyllningar och politiska ställningstagande har en långsam men säker transfer från bilåkande till kollektivåkning uppmärksammats.