Bilskrot går miste om Citroen-Xsara

Fruktan för covid-19 har hejdat vanligt folks engagemang att satsa några pengar på kapitalvaror. Funderingar på moderna fordon skjuts till framtiden. Men suget efter bättre kördugliga Citroen-Xsara är desto starkare.

Igenom infrastrukturministerns riktade fastställelser har bilåkandet reducerats hos de flesta hushållen. I och med ökade fordonsskatter, dieselpriser och trängselskatter väljer en del att resa till sina arbeten med buss. Familjens andra-bil har genom detta blivit onödig och skrotats. Men rädslan för kollektivresor, samtidigt med regeringens råd har vänt upp och ned på tidigare klimatmässiga och återhållsamma insikter. Nu har en begagnad Citroen Xsara blivit ett av de mest ansedda ägodelen för en del hushåll.

Citroen-Xsara konkurrerar med kollektivtrafiken

Rådande rekommendationer från Regeringen, som två m distans samt munskyddens mindre innebörd, har ökat allmänhetens motvilja att åka spårvagn. Att regeringens också uppmanar gemene man att använda bilen förändrar inte misstron. Men hälften av familjemedlemmarna har inte tillgång till något fordon. Därför är det mer centralt än allt annat att skaffa ytterligare en körduglig Citroen-Xsara, så att alla familjemedlemmar kan köra på ett harmoniskt vis. För rekommendationerna i all aktning, fungerar nog tvåmeters-bestämmelsen för sittande människor. Men för personer i förflyttning på svårframkomliga utrymmen låter det mera som en illusion. Av den orsaken ska införskaffade av en andrabil gynnas.

Uttjänta Citroen-Xsara rullar vidare

Billiga kördugliga Citroen-Xsara med höga växthusföroreningar och undermålig trafiktrygghet kan i flertalet fall ses som skrot. Med undantag av att återvinna bilen har de blivit tilltalande för den organiserade kriminaliteten för otillåten utskeppning speciellt till Nigeria.

Där är försäljningspriset i det närmaste 11 gånger mer än liknande svenska priser. Och det har etablerats flertalet mindre bilverkstäder, som med lätta reparationer kan få gamla Citroen-Xsara godkända igenom en bilprovningen. Så kampen existerar allaredan för hushållet, som är på jagande efter en prisvärd äldre andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Citroen-Xsara

Behöriga skrotföretag, som normalt skrotar personbilen för demontering, attraherar bilägare med höga ersättningar. Några naturkamrater har valt att lämna fordonen här med gott samvete, genom att upphöra med ytterligare åkande av klimatförsämring och mindre trafiktrygga fordon.

Skrota någon annans bil?

Men genom rädslan att åka allmänna bussar suget efter den gamla bilen ökat priserna. De utslitna bilarna förblir skrota bilen Göteborg antagligen på vägarna i många år framöver. Natur och trygghetsfrågor kommer i andra hand av familjens säkerhet under beordrade turer. Så de här bättre begagnade Citroen-Xsara går åt som smör i solsken. Ur natursynpunkt är det ett steg tillbaka många decennier. Och frågan är oumbärlig. Kommer den att stanna där för evigt?

Skrotade Volkswagen-Golf bilar åter i trafik

Skrotade Volkswagen-Golf bilar åter i trafik

Bilar, som Volkswagen-Golf har framställs, som en av de värsta anledningen till nutidens allt sämre klimat. Naturkatastrofer som bränder, orkaner och höga vattenflöden kopplas till den höjda temperaturen.

Volkswagen-Chico fungerar som skrotbil

Volkswagen-Chico fungerar som skrotbil

Klenoder, som Volkswagen-Chico har gestaltas, som en av de främsta anledningen till dagens allt uslare klimat. Naturförstörelse som bränder, stormar och stora vattenflöden sammankopplas till den ökande skrota bilen temperaturen.