Undvik bilskrot efter besiktning i Stenkullen

Det är rimligt att en fordonsägare upplever en speciell bävan innan den årliga personbilsinspektionen i Stenkullen. Även om självbesiktning gjorts, återfinns det ständigt en fara att vissa osynliga felaktigheter kan finnas. Om ett nivå 3-felaktighet kommer med i besiktningsmannens rapport är det naturligtvis färdigkört för dagen. Bilverkstäder är inte prisvärda och ersättningen, som likställs mot en korresponderande fungerande personbil, pekar i ogynnsamma fall mot en ackrediterad skrot.

Så har det fortgått för alla bilägare sedan 50 år tillbaka då myndigheterna bildade den statliga skrota bilen bilbesiktningen med bindande och upprepad bilundersökningar i Stenkullen. Men företaget lyckades inte hålla det tilltagande fordonsflottans takt. Utfallet blev, att vansinniga bilinnehavare tvingades erfara körförbud eftersom långa telefontider och bristen på ersättningstid för yrkade avbeställningar. För att hjälpa den resultatlösa bolaget frisläpptes marknaden för tio år sedan Som en överraskning försvann de konstiga väntetiderna. Och massa nya bilprovningshallar införde bokningsfria besiktningar i Stenkullen igenom drop-in.

Ändrade stadgar för personbilsbesiktning i Stenkullen leder vanligtvis till penningstraff

Men några principer har på senaste tiden förändrats. Nu innefattar inte besiktningstiden som utgår ifrån registreringsnumrets sista siffra. Inte heller är den obligatoriska kallelsen kvar. Fördenskull behöver fordonsinnehavaren personligen att observera datum för personbilsgranskning i Stenkullen. Vid försummelse med det här får bilen körförbud. Och skulle bilen stoppas av länsman, kan körkortet ryka. Det är fordonsinnehavarens ansvar att känna till det här sakförhållandet. Statskassan bedöms emellertid öka med över en miljard kr från nonchalanta fordonsägare.

Bilinnehavare bestämmer personligen tidpunkt för bilkontrollen i Stenkullen

Men han/hon kan personligen avgöra, när den första kontrollen i Stenkullen ska utföras. Senast trettiosex månader efter att fordonet tagits i bruk skall detta ske.

Andra gången är efter tjugofyra månader. Därpå måste fordonet provas årligen. På Länsstyrelsens sajt kan datumet lätt påträffas. Surfa in på deras internetsida och skriv in registreringsnumret, så återfinns datumet där. Felaktigheterna eller skavankerna som avslöjas indelas i tre kategorier. En kategori 1-påpekande betyder att den behöver åtgärdas inför nästa års-inspektion. Ett nivå 2-fel innebär, att det måste repareras inom 30 dagar med ombesiktning som påföljd. Nivå 3-fel är ett säkerhetsfel, som ger körförbud omedelbart. Bilen får endast bärgas från personbilskontrollen i Stenkullen.

Det här leder ofta till skrotning på en legitimerad skrothandlare, som har tillåtelse att skrota fordon med skrotningsintyg för bortplockning från Transportstyrelsen register. Betrakta att flera missar att fixa lätta nivå ett-felaktigheter. Men sådana flyttas upp en kategori med fordran på ombesiktning vid annalkande granskning.

Meningslösa felaktigheter upptäcks av fordonsbesiktningen i Stenkullen

Det finns tid och pengar att spara vid en simpel självkontroll före besiktningen i Stenkullen. Märkligt nog är det brister med simpla ingripanden, som upptäcker kategori två-bristerna. Att fixa en lampa medför flera gånger, att bilen godtas utan efterkontroll för fordonskontrollen i Stenkullen. Nummerskyltslampor är det mest av enligt bil kontrollanterna, men följs efteråt av bromsljus. Att ersätta en söndrig lykta kan kanske förefalla bångstyrig för flera. Men det återfinns enkla beskrivningar med filmer för flera av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat problem på äldre bilar är att oljelampans larmbelysning på instrumentpanelen inte slocknar. De flesta besiktningsmän upptäcker den finurliga knepet att peta väck glödlampan. Men felaktigheten pekar på, att fordonet förbrukar onödigt mycket bränsle, så avgasutsläppet tilltar möjligtvis över vad som är okey. Sensorn är fastsatt på avgasröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är okomplicerad att skifta.

Skrota bil utan motor

Den kan införskaffas till Nissan från MärkesDemo.se under 700 kronor. Risken är enorm att det här simpla bristen kan tolkas som ett fel i katalysatorn. I sådana fall kan omkostnaden för vissa bilmärken överskrida 30 000 kronor. Även tillrättavisning på utslitna bildäck är frekventa för bilinspektionen Stenkullen. Statistiskt är det flertalet som måste på ombesiktning med nya däck. Det är konstigt, i och med att det är mycket spartanskt att kolla för fordonsinnehavaren. Kraven är minst 1,6 mm mönster på sommarväglag och 3,0 millimeter på vinterväglag. Friktionen mot vägen avtar på däck under 3,0 millimeter. Så utprovning under vintermånaderna kan förorsaka obefogade problem. Men med enkla verktyg kan avgiften, som ett resultat av den periodiska fordonsbesiktningen Stenkullen, förbli låg av den kloke fordonsägaren.

Volkswagen-Chico fungerar som skrotbil

Volkswagen-Chico fungerar som skrotbil

Klenoder, som Volkswagen-Chico har gestaltas, som en av de främsta anledningen till dagens allt uslare klimat. Naturförstörelse som bränder, stormar och stora vattenflöden sammankopplas till den ökande skrota bilen temperaturen.

Besikta eller skrota bilen på Gotland

Besikta eller skrota bilen på Gotland

Hur skulle fordonsflottan i Sverige sett ut utan krav på personbilsinspektion på Gotland? Man behöver gå bakåt i tiden till slutet av femtio-talet för att få svar på angelägenheten. Men det är simpelt att spekulera.