Besikta eller skrota bilen på Gotland

Hur skulle fordonsflottan i Sverige sett ut utan krav på personbilsinspektion på Gotland? Man behöver gå bakåt i tiden till slutet av femtio-talet för att få svar på angelägenheten. Men det är simpelt att spekulera. Ingenting annat än härdsmälta och förstörelse. Det hade förmodligen varit tillräcklig att dämpa högsta farten till femtio km/timme i trafiken. Men ytterligare trubbel skapades av den statliga bilbesiktningen, som började som ensamrättsföretag för femtio år sedan.

Som flera statliga bolag handhades det inte särdeles väl. Långa kötider vid beställning, samt bristfälligheterna vid strävan till avbeställning för personbilsundersökning på Gotland ledde till massa påtvingade körförbud. Och personbilsinnehavarna gormade över dessa resultat. Så regeringen släppte marknaden fri igenom avreglering år 2010. Massor av intresserade firmor väntade för att starta en oberoende bilprovning. Efter en tid blev yrkesgrenen överetablerad med helt andra bekymmer. För bilinnehavaren ändrades inte den oroliga känslan strax före annalkande besiktning. Det sämsta som kunde äga rum var att få ett nivå 3-fel i rapporten från besiktningsmannen. Reparationen skulle skrota bilen slå omilt i plånboken, medan en verkstad gnuggade händerna inför ett lönande jobb. Men båda bör vara insiktsfull om den certifierade bilskroten, som med säkerhet ordnat för framtida fordonsskrotningar med en klimathyggliga återvinningar. Så när tiden är kommen för den nödvändiga bilinspektionen på Gotland är det endast att åka in på närliggande bilprovning.

Ändrade stadgar för fordonskontroll på Gotland leder vanligtvis till vite

Men enstaka föreskrifter har nyss ändrats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten som utgår ifrån nummerskyltens slutsiffran. Inte heller är den bindande kallelsen kvar. Därför måste fordonsinnehavaren själv att hålla koll på tidpunkten för fordonsgranskning på Gotland. Missas det här får fordonet körförbud. Och skulle fordonet stoppas av polisen, kan körkortet ryka. Det är fordonsinnehavarens plikt att känna till detta sakförhållande. Statskassan bedöms emellertid öka med över en miljard kronor från slarviga fordonsinnehavare.

Fordonsägare bestämmer personligen tillfälle för bilkontrollen på Gotland

Men han/hon kan själv besluta, när den första kontrollen på Gotland skall utföras. Inte senare än 3 år efter att bilen tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är inom 24 månader.

Sedermera behöver fordonet besiktas årligen. På Trafikstyrelsens internetplats kan tidpunkten lätt upptäckas. Öppna deras internetsida och skriv in registreringsnumret, så återfinns datumangivelsen där. Felen eller bristfälligheterna som observeras indelas i 3 klasser. En kategori 1-påpekande innebär att den skall lagas före nästa års-granskning. Ett klass 2-påpekande innebär, att det tvingas åtgärdas inom en månad med ombesiktning som påföljd. Klass 3-felaktighet är ett säkerhetspåpekande, som ger körförbud genast. Bilen får endast bärgas från personbilsbesiktningen på Gotland.

Det här leder ofta till återvinning på en ackrediterad skrot, som har tillåtelse att skrota bilen med skrotningsintyg för bortplockning från Transportstyrelsen register. Iakttaga att flera missar att laga lätta kategori ett-felaktigheter. Men sådan flyttas upp en nivå med fordran på ombesiktning vid framtida kontroll.

Meningslösa defekter påträffas av bilbesiktningen på Gotland

Det finns tid och pengar att spara vid en lätt okulärkontroll innan besiktningen på Gotland. Märkligt nog är det felaktigheter med lätta åtgärder, som upptäcker nivå två-bristerna.

Att fixa lampbyte medför en del tillfällen, att personbilen godtas utan ombesiktning för personbilsbesiktningen på Gotland. Skyltbelysningen är det mest av enligt statistiken, men följs efteråt av positions- och halvljus-anmärkningar. Byte av en söndrig ljuskälla kan kanske synas påfrestande för många. Men det finns simpla anvisningar med bilder för flera av bilmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på äldre bilar är att lambdasondens varningslampa på instrumentbrädet inte slocknar. Många besiktningsmän uppdagar den finurliga trixet att ta väck instrumentbelysningen. Men felet pekar på, att personbilen förbrukar onödigt mycket drivmedel, så avgasutsläppet växer eventuellt över vad som är okey. Sonden är placerad på avgasröret vid katalysatorn och är enkel att växla. Den kan införskaffas till Peugeot från Skruvat.se under 700 kronor. Risken är enorm att det här enkla felaktigheten kan gestaltas som ett fel i katalysatorn.

En trafikkontroll i Göteborg av Volvo-S40s däck på bilskrot kan överraska ägare

I sådana fall kan omkostnaden för somliga fordonsmärken överskrida 30 000 kronor. Även tillrättavisning på utslitna bildäck är återkommande för besiktning på Gotland. Statistiskt är det flertalet som krävs på efterkontroll med nya hjul. Det är märkligt, eftersom det är mycket enkelt att kolla för fordonsinnehavaren. Kraven är åtminstone en komma sex millimeter mönsterdjup sommartid och tre mm på vintern. Friktionen mot vägen minskar på däck under tre millimeter. Så testande under kalla dagar kan orsaka obefogade trubbel. Men med lätta verktyg kan utgiften, på grund av den periodiska fordonsgranskningen på Gotland, förbli låg av den kloke fordonsinnehavaren.

Alla fordon når inte bilskrotning i Fjälkinge

Alla fordon når inte bilskrotning i Fjälkinge

Snarare för att transportera personbilen för skrotning i Fjälkinge väljer en del bilägare att lämna sin skrotbil i bostadsområdens gästparkeringar. Myndigheterna inkasserade enorma anklagelser med anledning av den ökande klimatförfallet, som dessa skrotbilar tillfogar mark och vatten.

Alla fordon når inte bilskrotning i Fjugesta

Alla fordon når inte bilskrotning i Fjugesta

Det fanns en tid, då sträckan för bilskrotning i Fjugesta blott var ett stenkast långt. Skrotföretagen levde på pengarna från bilägarna för återvinning av bilen och avregistrering. Det utgick en obligatorisk skrotbilspremie, som var ett valmöjlighet till lagstridig avhysning.