BMW1-F20 är skrotbil efter 10 år

Oberoende den välkända stora ödeläggelsen slår gamla BMW1-F20 försäljningsrekord på löpande band. Men det är sorgligt nog inte de certifierade bilskrotarna som köper upp fordonen till skrotning. Under ett antal år har naturvetare konstaterat att de fossila dieseldrivna personbilarna sprutar ut koldioxid, kväveoxider och cancerframkallande sotpartiklar. Koldioxid lägger sig som ett isolerande skift och bidrar till den höjda uppvärmningen.

Det i sin tur ligger till grund naturomvandlingen med besvärliga förstörelse som konsekvens Och det är gamla BMW1-F20 som är de främsta syndarna. Nerikes Allehanda refererar till Göteborgs Universitet upptäckt angående bilars co2avgaser. Det anger, att bilen har en idealisk ålder av 11 år och borde, både ur miljö- och utgiftssynpunkt, skrotas efter den tidsperioden. Ökade dieselutgifter och fordonsskatter bör höja engagemanget för elbilar. Men i nuvarande pandemisituation är köpbehovet på nya bilar i princip noll. Med vemod ser alla aktivister hur deras ambitioner grusas genom återinförandet av skrotbilen BMW1-F20, som pressas fram av farhågan för det farliga coronaviruset.

BMW1-F20 konkurrerar med kollektivtrafiken

Generella råd från Regeringen, som två m mellanrum också munskyddens mindre betydenhet, har höjt allmänhetens ovillighet att resa allmänna bussar. Att myndigheterna därtill tipsar allmänheten att använda bilen ändrar inte skepticismen. Men alla av familjemedlemmarna har inte möjlighet att utnyttja någon bil. Fördenskull är det mer angeläget än allt annat att äga ännu en besiktigad BMW1-F20, så att alla i hushållet kan köra på ett betryggande vis. För rekommendationerna i all aktning, klaffar nog 2 m-regeln för sittande folk. Men för människor i rotation på begränsade områden låter det mer som en utopi. För den skull bör inhandlade av en andrabil främjas.

Uttjänta BMW1-F20 rullar vidare

Bra kördugliga BMW1-F20 med stora växthusavgaser och dålig trafiktrygghet kan i flertalet fall ses som uttjänta bilar. Bortsett från att återvinna fordon har de blivit begärlig för den samordnade kriminaliteten för lagstridig export framför allt till Nigeria. Där är försäljningspriset cirka tio gånger större än motsvarande svenska priser. Och det har vuxit fram många små verkstäder, som med simpla förbättringar kan få de uttjänta BMW1-F20 godkända igenom en bilbesiktning. Så konkurrensen finns redan för hushållet, som är på jagande efter en prisvärd besiktigad andra-bil.

Dumpning av skrotbilar i Stockholm är en dålig affär

Auktoriserade bildemonteringar, som normalt kasserar bilen för miljön, attraherar fordonsinnehavare med höga betalningar. Några naturkamrater har utsett att lämna fordonen här med gott samvete, igenom att avbryta ytterligare farande av klimatfördärvande och lägre trafiksäkra bilar. Men via farhågan att resa spårvagnar har den stora efterfrågan trissat upp priserna.

De kasserade personbilarna kommer bilskrot Göteborg att leva vidare. Klimat och säkerhetsfrågor kommer i andra hand av hushållets säkerhet under beordrade turer. Så de här bättre begagnade BMW1-F20 säljs som aldrig tidigare. Ur natursynvinkel är det ett steg tillbaka otal decennier. Och frågan är oumbärlig. Kommer den att stanna där för jämnan?

Kia-Picanto lämnas inte till återvinning

Kia-Picanto lämnas inte till återvinning

En äldre Kia-Picanto har överraskande blivit önskvärd på Kvd.se. En allvarlig omständighet, som coronapandemin, kan snabbt ändra på ingrodda uppträdande och handlingssätt. Det är den smittande rädslan för någon företeelse som ideligen igångsätter en dominoeffekt.

Skrotbilar rullar genom besiktningen i Brastad

Skrotbilar rullar genom besiktningen i Brastad

Det är normalt att en ägare känner en speciell nervositet innan den årliga bilgranskningen i Brastad. Även om egenbesiktning verkställts, finns det alltid en osäkerhet att enstaka gömda fel kan förekomma.