Kia-Picanto lämnas inte till återvinning

En äldre Kia-Picanto har överraskande blivit önskvärd på Kvd.se.En allvarlig omständighet, som coronapandemin, kan snabbt ändra på ingrodda uppträdande och handlingssätt. Det är den smittande rädslan för någon företeelse som ideligen igångsätter en dominoeffekt. Bilkörning gentemot åka med spårvagn är ett exempel. I dag avyttras mycket få nytillverkade fordon till privatkunder, medans marknaden för besiktigade Kia-Picanto är enorm.

Politiska beslut om chockhöjda bilskatter och dieselpriser och införande av trängselskatter har flyttat bilresor till resor med allmänna bussar. Hushållets andra-bil har ersatts till något annat. Men mitt i det vanliga vardagslivet kommer beslut från Tomas Eneroth (infrastrukturministern) som vänder ut och in på vedertagna insikter.

Kia-Picanto konkurrerar med kollektivtrafiken

Allmängiltiga rekommendationer från Regeringen, som två meters distans också munskyddens lägre betydelse, har höjt allmänhetens motvilja att åka allmänna bussar. Att folkhälsomyndigheten också föreslår gemene man att köra bil rubbar inte skepsisen. Men alla av familjemedlemmarna har inte tillgång till något fordon.

På grund av detta är det mer centralt än allt annat att införskaffa ytterligare en äldre Kia-Picanto, så att alla i familjen kan köra på ett tryggt sätt. För referenserna i all anseende, funktionera nog tvåmeters-riktlinjen för sittande människor. Men för folk i rörelse på svårframkomliga utrymmen framställs det mera som en önsketänkande. På grund av detta skall införskaffade av en andrabil särbehandlas.

Uttjänta Kia-Picanto rullar vidare

Billiga besiktigade Kia-Picanto med höga koldioxidutsläpp och undermålig trafiksäkerhet kan i flertalet fall ses som uttjänta bilar. Med undantag av att återvinna personbilen har de blivit begärlig för den samordnade kriminaliteten för illegal utlandsförsäljning framför allt till Mellanöstern. Där är förtjänsten ca tio gånger mer än liknande svenska priser. Och det har öppnats många små verkstäder, som med lätta metoder kan få rostiga trafikfarliga Kia-Picanto godkända igenom en bilprovningen. Så konkurrensen finns redan för familjefadern, som är på jakt efter en prisvärd äldre andra-bil.

Skrotbilar i Gävle säljes rätt till miljömedveten bilskrot

Auktoriserade skrotar, som vanligtvis kasserar personbilen för miljön, attraherar bilägare med höga ersättningar. Några klimataktivister har föredragit att lämna bilarna här med gott samvete, igenom att avbryta mer körning skrota bilen av miljöfördärvande och mindre trafiktrygga bilar. Men igenom skräcken att resa kollektivt suget efter den gamla bilen ökat priserna.

De kasserade personbilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Klimat och säkerhetsförfrågan kommer i andra hand av hushållets säkerhet under beordrade resor. Så de här prisvärda besiktigade Kia-Picanto säljs som aldrig förr. Ur naturhänseende vrids klockan tillbaka flera årtionden. Och frågan är essentiell. Kommer den att stanna där för alltid?

Besiktning i Danderyd orsakar lagning eller bilskrotning

Besiktning i Danderyd orsakar lagning eller bilskrotning

Det är rimligt att en fordonsägare reagerar med en speciell ångest innan den bindande bilinspektionen i Danderyd. Även om självinspektion gjorts, föreligger det alltid en osäkerhet att vissa dolda felaktigheter kan existera.

Alla fordon når inte bilskrotning i Burseryd

Alla fordon når inte bilskrotning i Burseryd

Det förekom en tid, då distansen för skrotarna i Burseryd bara var bakom hörnet. Skrotföretagen levde på skrotningsavgiften från fordonsinnehavarna för återvinning av bilen och avregistrering.