Skrotbilar rullar genom besiktningen i Brastad

Det är normalt att en ägare känner en speciell nervositet innan den årliga bilgranskningen i Brastad. Även om egenbesiktning verkställts, finns det alltid en osäkerhet att enstaka gömda fel kan förekomma. Om ett klass tre-felaktighet kommer med i besiktningsmannens rapport är det absolut slutåkt för dagen. Bilverkstäder är inte prisvärda och kostnaden, som ställs mot en korresponderande användbar personbil, visar i ogynnsamma fall mot en legitimerad skrot. Så har det väl varit för alla bilägare sen 1965 då riksdagen skapade den statliga bilbesiktningen med föreskriven och upprepad fordonsinspektioner i Brastad.

Men svensk bilprovning lyckades inte hålla det växande fordonsflottans takt. Utfallet blev, att förbannade bilägare förmådde erfara körförbud eftersom långa telefontider och felaktigheter på ersättningstid för yrkade avbeställningar. För att råda bot på den improduktiva företaget frisläpptes marknaden år 2010. Som en överraskning försvann de hatade väntetiderna. Och massa nya hallar införde bokningsfria fordonskontroller i Brastad genom drop-in.

Ändrade regler för fordonsgranskning i Brastad resulterar ofta till böter

Men några regler har nyss ändrats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten som utgår ifrån registreringsnumrets slutsiffran. Inte heller är den obligatoriska kallelsen kvar. Så det gäller för fordonsägaren personligen att bevaka datum för bilinspektion i Brastad. Misslyckas man med det här får fordonet körförbud. Och skulle personbilen stoppas och skrota bilen av länsman, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är ägarens förpliktelse att känna till detta sakförhållande. Statens inkomster bedöms emellertid öka med över en miljard kronor från försumliga bilägare.

Fordonsinnehavare bestämmer själv tidpunkt för personbilsgranskningen i Brastad

Men han/hon kan själv fastställa, när den första kontrollen i Brastad ska utföras. Inte senare än trettiosex månader efter att bilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är efter 24 månader. Därefter ska bilen kontrolleras varje år. På Länsstyrelsens webbsida kan tidpunkten lätt påträffas. Öppna deras internetsida och slå nummerskyltens nummer, så finns tiden där. Oriktigheterna eller bristfälligheterna som avslöjas indelas i 3 kategorier. En klass 1-felaktighet medför att den tvingas repareras före nästa års-granskning. Ett klass 2-anmärkning innebär, att det skall fixas inom en viss tid med ombesiktning som påföljd. Kategori 3-påpekande är ett säkerhetspåpekande, som medför körförbud direkt. Fordonet får inte köras från personbilsbesiktningen i Brastad. Och detta leder ofta till skrotning på en ackrediterad bildemontering, som har befogenhet att skrota personbilar med skrotbevis för bortplockning från Transportstyrelsen register. Beakta att många glömmer att fixa enkla nivå 1-anmärkningar. Men sådana flyttas upp en nivå med krav på efterkontroll vid nästkommande inspektion.

Omotiverade brister uppdagas av fordonskontrollen i Brastad

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en simpel okulärkontroll innan bilbesiktningen i Brastad. Märkligt nog är det defekter med simpla åtgärder, som uppdagar nivå 2-bristerna. Att fixa ett slitet däck innebär många gånger, att bilen godtas utan ombesiktning för bilinspektionen i Brastad. Nummerskyltslampor leder bil kontrollanterna, men följs tätt av positions- och halvljus-anmärkningar. Skifte av en söndrig lampa kan möjligtvis förefalla besvärlig för många. Men det återfinns enkla anvisningar med filmer för flera av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på gamla fordon är att motorlampans varningslampa på instrumentbrädet inte slocknar. Många besiktningsmän avslöjar den sluges trixet att ta väck glödlampan.

Bilskrot begagnat expansionskärl i Göteborg till Volvo-V50

Men oriktigheten pekar på, att bilen drar omotiverat mycket drivmedel, så koldioxidföroreningar ökar kanske över max godkänd. Givaren är fastsatt på grenröret vid katalysatorn och är okomplicerad att skifta. Den kan köpas till Koenigsegg från Autoexperten under tusenlappen. Faran är enorm att det här simpla felaktigheten kan uppfattas som en brist i katalysatorn. I dessa fall kan utgifterna för vissa bilmärken vara mer än 30 000 kr. Också klagomål på däckdjup är ofta förekommande för fordonskontrollen Brastad. Statistiskt är det en del som krävs på efterkontroll med nya hjul.

Det är märkligt, eftersom det är väldigt spartanskt att checka för bilinnehavaren. Kraven är minst 1,6 mm mönsterdjup på sommarväglag och tre millimeter på vintern. Friktionen mot vägen avtar på däck under tre mm. Så utprovning under kalla dagar kan ställa till med onödiga problem. Men med enkla redskap kan avgiften, till följd av den årliga bilgranskningen Brastad, förbli låg av den smarte fordonsinnehavaren.

Alla fordon når inte bilskrotning i Burseryd

Alla fordon når inte bilskrotning i Burseryd

Det förekom en tid, då distansen för skrotarna i Burseryd bara var bakom hörnet. Skrotföretagen levde på skrotningsavgiften från fordonsinnehavarna för återvinning av bilen och avregistrering. Det betalas ut en statlig bilskrotspremie, som var ett alternativ till förbjuden skrotning.

Bilskrot går miste om Nissan-Almera

Bilskrot går miste om Nissan-Almera

Ängslan för virus sjukdomen har begränsat gemene mans entusiasm att satsa några stålar på personbilar. Tankar på moderna bilar skjuts till framtiden. Men suget efter prisvärda begagnade Nissan-Almera är skiljer sig från andra varor.