Dumpning av skrotbilar i Stockholm är en dålig affär

I dag kan bilägare skrota en bil i Stockholm gratis. Vid inlämning, med senaste registreringsbeviset, mottas ett skrotningsintyg från en legitimerad bildemontering. Detta försäkrar en framtida avregistrering hos centrala bilregistret. Några bilskrotar lämnar även en rejäl ersättning.

Av den anledningen förlorar man pengar genom att övergiva det kasserade fordonet vind för våg. Det är detsamma, som att kasta en massa pengar i sjön. Den senaste tiden har fordonstillverkarna lyckats med en 95 % bilåtervinning, vilket har den betydelsen att det finns goda marginaler att ge ersättning till fordonsinnehavaren. Skrotarnas rationella och miljöintelligenta utformningar efter bilskrotningsförfattningen medverkar till ett allt bättre ersättning för de bilar som tjänat ut. Så en ägare kan erhålla tusentals kr genom förfrågningar.

En kasserad bil som är skrot i Stockholm kan saluföras med mycket bra betalning

Den kloke fordonsägaren avyttrar nuförtiden sin defekta personbil i Stockholm med en ersättning, som klart överstiger den indragna statliga skrotpremien. Det existerar flera kunder. Skrotar med självplock av beg. bildelar betalar många gånger mer ersättning för en ålderstigen Pontiac. Men ska vara uppmärksam på vissa oegentligheter och rävspel i branschen. Under ”trasiga fordon förvärvas” radas olika företag upp i Blekingepostens reklam. Lockbeten, som ersättning med 10 000-tals kr, avlöser varandra.

Priset av ett fragmenterat fordon överskrider inte ens trettio procent av lovat summa. Så dessa skumma fiktiva affärsrörelser, som inte ingår i de behöriga företag, kan inte betala de pengarna för en bil, som måste återvinnas med laglig redogörelse.

Dumpning av skrotbilar i Stockholm är en dålig affär - Skrota bilen

Det kommer säljaren snabbt inse. Ett råd är att köra på på ett enat summa då och kontakta en ärlig köpare, som företräder en certifierad bilskrot.

Uttjänta fordon i Stockholm säljs vidare

Att söndriga personbilar i Stockholm saluförs till folk, deras intention är att åter föra in bilarna i trafik, är ett stigande besvär. De flesta fall sker det utan säljarens vetskap. Sorgligt nog är det för sent, att rättsligt rätta till en sådan oegentlighet senare. Enbart ett undertecknat mottagningsintyg med bilskrotsintyg, av en ackrediterad bildemontering eller av likvärd avtalad rörelse, kan hindra framtida problem.

Detta skrotintyget är dessutom till grund för Trafikverkets avregistrering i bilregistret. När defekta bilar säljes har bilinnehavarna en del att överväga. Syftet, att få sin bil skrotad med bilåtervinning, i ett ändlöst och naturförståndigt kretslopp, är hotat före den hamnat på en legitimerad bilskrot. Kan bilägaren själv lämna in sitt uttjänta fordon är det inga bekymmer, och han kan dessutom räkna med den högsta ersättningen. Måste bärgare anlitas finns ändå potential att få ersättning och säkra bilens slutpunkt.

För transport av en skrotbil, som kategoriseras miljövådligt restprodukt, krävs tillstånd från Transportstyrelsen. Det här kan kontrolleras på företagets nätsida före beställningen. Och genom erhållande av ett signerat mottagningsbekräftelse med skrotintyg, i växling av reg. bevis del 2, kan fordonsinnehavaren förvänta sig sig, att den gamla ”klenoden” handskas riktigt och på ett klimatförståndigt förfarande.