Skrotade BMW8-E31 bilar får make-up

Det nya klimattänkandet har tidigare avvisat äldre personbilar som BMW8-E31 till en bildemontering. Men nu har ett antal årtiondens miljöjobb förändrat sakläget. Det är allmänt känt att gamla skrotbilar är den främsta förstärkande skälet till de förhöjda föroreningar i atmosfären. CO2 åstadkommer växthuseffekten med smältande ismassa, och ändrar klimatet med naturförstörelse i släptåget. Statens påverkning, som höjda dieselpriser och bilskatter samt skatt på trängsel har förmått fordonsinnehavare att ändra om mot eldrift.

En forskare på Motormännen hävdar, att BMW8-E31 som nått elva års ålder ska lämnas in till en legitimerad skrot för skrotning och demontering, för att klimatet någonsin skall kunna omvändas. Allt det här har gjort att många skrotat familjens andrabil och reser kollektivt huvudsakligen till jobbet. Men den fortgående corona sjukdomen har editerat den pågående förloppet radikalt. Försäljningen av bra begagnade BMW8-E31 är suget enormt stort. Kunderna annonserar om att köpa dessa miljömonster. Hur kan denna omständighet vara möjligt?

BMW8-E31 konkurrerar med kollektivtrafiken

Rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, som 2 m avstånd och munskyddens mindre betydenhet, har höjt människors motvillighet att åka spårvagn. Att riksdagens också tipsar privatpersoner att använda bilen förändrar inte skepsisen.

Men alla av familjemedlemmarna har inte möjlighet att utnyttja en personbil. På grund av detta är det mer betydelsefullt än allt annat att införskaffa bilskrot Göteborg ännu en gammal BMW8-E31, så att alla familjemedlemmar kan åka på ett lugnt sätt. För referenserna i all ära, klaffar nog 2 m-bestämmelsen för sittande folk. Men för personer i trafik på begränsade områden framställs det mer som en illusion. För den skull skall förvärvande av en andrabil behandlas med förtur.

Uttjänta BMW8-E31 rullar vidare

Bättre besiktigade BMW8-E31 med höga CO2avgaser och usel trafiksäkerhet kan i de flesta fall ses som skrot. Bortsett från att återvinna fordon har de blivit lockande för den organiserade kriminaliteten för lagstridig utlandsförsäljning speciellt till Väst-Afrika. Där är utdelningen cirka tio gånger mer än liknande svenska priser. Och det har öppnats många mindre verkstäder, som med simpla renoveringar kan få rostiga trafikfarliga BMW8-E31 godkända genom en bilprovningen. Så kampen existerar redan för familjen, som är på jakt efter en billig äldre andra-bil.

Skrotbilar i Norrköping säljes med avregistrering

Legitimerade skrotföretag, som som oftast skrotar bilen för reservdelar, frestar bilinnehavare med höga ersättningar. Några naturkamrater har föredragit att lämna personbilarna här med god ansvarskänsla, igenom att hämma ytterligare drift av naturfördärvande och lägre trafiktrygga bilar. Men genom rädslan att åka tåg suget efter den gamla bilen ökat priserna. De uttjänta fordonen kommer att leva vidare. Miljö och ärenden kommer i andra hand av familjens säkerhet under tvungna åkturer. Så de här billiga begagnade BMW8-E31 går åt som smör i solsken trots 20 års ålder. Ur klimatsynpunkt vrids klockan tillbaka många årtionden. Och frågan är essentiell. Kommer det förbli så här för evigt?

Alla fordon når inte bilskrotning i Brastad

Skrotbilar rullar genom besiktningen i Brastad

Det är normalt att en ägare känner en speciell nervositet innan den årliga bilgranskningen i Brastad. Även om egenbesiktning verkställts, finns det alltid en osäkerhet att enstaka gömda fel kan förekomma.

Alla fordon når inte bilskrotning i Broby

Alla fordon når inte bilskrotning i Broby

Det förekommer en lång berättelse bakom möjligheten för bilskrotning i Broby  med ersättning. Premisserna att skrota bilen har förändrats sedan motorfordon lanserades i landet i början av nittonhundra-talet. 50-talets rally i stock-car var en trend som gav många fordonsinnehavare till gamla uttjänta amerikanare en välbehövlig substitut före fastställande om bilskrotning i Broby.