Värdelösa skrotbilar från Påarp har snabbt förvandlats

Det är bara ett årtionde, som defekta bilar från Påarp bara kunde saluföras för rekonstruktion av en Duett till EPA-traktor. Och det var färre än en % av antalet. En stor del av de odugliga skrotbilarna lämnades som klimatodjur i miljön, som ett utslag av kostnadsfri bilskrotning. En avslutad obligatorisk skrotbilspremie ändrade inte situationen. Då tog någon tuff person i Transportstyrelsen fram piskan. Hårda förordningar till landets biltillverkare och auktoriserade företag utformades.

Kostnadsfri bil demontering hos bilskrot för bilinnehavarna med fordonstillverkarna som betalningsansvariga, var det första dekretet. Inhämtning och demontering av vraken till nästan hundra procent av vikten var efterträdande begäran. Efter den nya bilskrotsstadgan vände samma ämbetsverk upp och ned på landets skrotar. De tuffa klimatvillkoren var grundstenen för en av landets största företagsavvecklingar. Men förordningarna fungerade som fundamentet till skrotbilens förändring. Odugliga och kostbara fordonsvrak kan ge fordonsinnehavaren en angenäm finansiell överraskning.

En uttjänt bil från Påarp kan säljas med gynnsam ersättning

Den klipska ägaren saluför nuförtiden sin bil som skall skrotas i Påarp med en ersättning, som tydligt överkommer den indragna statliga skrotpremien. Det finns en del köpare. Skrotar med egenplock av beg. bildelar betalar för det mesta en extraslant för en gammal Datsun. Men behöver vara uppmärksam på många oegentligheter och ojustheter i branschen. Under “söndriga personbilar inhandlas” spaltas olika företag upp i Lerums Tidnings säljbudskap. Lockar med betalning med tiotusen-tals kr, turas om med varandra.

Förtjänsten av en bil som är tänkt att skrota överträffar inte ens tredjedel av utlovat summa. Så dessa skumma företag, som inte tillhör de certifierade skrotarna, kan inte erlägga de pengarna för en bil, som måste skrotas med legitim redovisning. Det kommer försäljaren snabbt upptäcka. Ett råd är att hålla fast på ett överenskommet pris då och ring en ärlig spekulant, som företräder en auktoriserad bildemontering.

Trasiga fordon i Påarp säljs vidare

Att söndriga personbilar i Påarp säljes till människor, som har för avsikt att återföra bilarna i trafik, är ett stigande bekymmer. Och många fall sker det utan bilägarens vetskap. Olyckligtvis är det allför sent, att rättsligt avhjälpa en sådan missförhållande i efterhand. Enbart ett underskrivet mottagningsintyg med skrotningsintyg, av en behörig bildemontering eller av likvärd avtalad firma, kan avstyra framtida underligheter. Detta skrotningsintyget ligger dessutom till underlag för Trafikverkets avregistrering i vägregistret. När trasiga fordon säljes har bilägarna lite att uppmärksamma. Avsikten, att skrota sitt fordon med återanvändning, i ett ändlöst och miljöklokt kretscykel, är hotat innan den hamnat på en certifierad skrotfirma. Kan bilinnehavaren själv lämna in bilen är problemet löst, och han kan även förvänta sig den högsta betalningen. Måste transport anlitas finns dock chans att få betalning samt säkra skrotbilens slutpunkt. För transport av en uttjänt bil, som stämplas klimatvådligt restprodukt, erfordras licens från Transportstyrelsen. Detta kan inspekteras på företagets sajt innan uppdrag. Via mottagande av ett signerat mottagningskvittens med bilskrotsintyg, i byte av reg. bevis del 2, kan fordonsägaren förvänta sig sig, att den åldriga “rariteten” behandlas seriöst och på ett miljövänligt sätt.

Värdelösa skrotbilar från Sollefteå har snabbt förvandlats

Värdelösa skrotbilar från Sollefteå har snabbt förvandlats

Söndriga personbilar i Sollefteå lämnas i första hand till auktoriserade skrotar för skrotning. Det är inte så länge sedan det betalade man pengar för att skrota sin bil och få fordonet avregistrerad på Transportstyrelsen. Fordom var det en ren besparing för bilinnehavaren att tippa fordonsvraket i skog och mark med jättelika klimatbekymmer som efterdyning.

Skrotbilar från Smögen går till effektiv återvinning

Skrotbilar från Smögen går till effektiv återvinning

Det fordrades, att Naturvårdsverket satte upp tuffa förordningar innan en betalning erhölls för söndriga personbilar i Smögen. När en bil, för några år sedan, inte kunde köras längre blev det ett penningslukande börda utan chans till försäljning.