Betalning för bilskrotning i Resarö är blott ett minne

Det förekommer ägare , som än idag inte vet att söndriga personbilar från Resarö säljes med rejäl vinst. Det är eventuellt anledningen att uttjänta fordonsvrak kan upptäckas dumpade på otaliga avskärmade platser. Att lämna sin bil till bilskrot måhända en gång i en människas livstid, så de obevandrade borde inte tyngas med sin vanföreställning. Plånboken har jämt varit motivet till många av besluten, som inte varje gång är naturkloka. Men Transportstyrelsen har känt till att den gamla traditionen har brutits. Kostnaden för skrotningen, som legat på fordonsinnehavaren, beordrades finansieras av biltillverkarna.

Så bildemontering och avfärdande från bilregistret blev kostnadsfri. bilretur tvingades dessutom organisera för insamling och skrotning av landets skrotbilar. Under tiden offentliggjordes en ny bilskrotningsregel, som fundament för ett tufft miljöavpassat och övervakat verksamhetsagenda till behöriga bilskrotar. Allt detta innebar ett positivt pris på den uttjänta bilen. Så betalning blev istället ett önskvärt tillskott på skroten.

En defekt personbil i Resarö kan avyttras med mycket bra betalning

Den skarptänkta ägaren säljer numera sin kasserade bil som är skrot i Resarö med en skrotpeng som kompensation, som klart överträffar den upplösta statliga skrotningspremien. Det förekommer otaliga köpare. Skrotar med självplock av begagnade reservdelar betalar många gånger en extraslant för en ålderstigen Tesla. Men ska vara uppmärksam på en del fuffens och ojustheter i verksamhetsområdet. Under ”söndriga personbilar inhandlas” radas skilda aktörerna upp i Alekurirens annonser. Lockbeten, som betalning med 10 000-tals kr, efterträds varandra. Priset av en bil som är tänkt att skrota överskrider inte ens trettio procent av lovat ersättning. Så dessa skumma företag, som inte ingår i de ackrediterade bildemonteringarna, kan inte bekosta den summan för en uttjänt bil, som ska skrotas med laglig redovisning.

Det kommer försäljaren snabbt upptäcka. Ett råd är att hålla fast på ett överenskommet summa då och kontakta en ärlig kund, som företräder en auktoriserad skrot.

Trasiga fordon från Resarö lagas istället för att skrotas

Att skrotbilar i Resarö saluförs till människor, och deras syfte är att åter föra in dessa i trafik, är ett växande bekymmer. Många gånger sker det utan fordonsinnehavarens kännedom. Olyckligtvis är det för sent, att juridiskt avhjälpa en dylik bedrägeri i efterhand. Endast ett undertecknat mottagningsintyg med skrotningsintyg, av en ackrediterad bildemontering eller av likvärdig avtalad aktör, kan avvärja blivande konstigheter. Detta skrotningsintyget är dessutom till grund för Trafikverkets bortplockning i bilregistret.

När defekta bilar avyttras har fordonsägarna mycket att ta hänsyn till. Syftet, att få sin bil skrotad med återanvändning, i ett ändlöst och naturförnuftigt kretscykel, är otryggt innan den hamnat hos en behörig bilskrot. Kan bilinnehavaren själv ta in sin skrotbil är det inga bekymmer, man kan då även räkna med den bästa betalningen. Behöver transport användas finns dock möjligheter att få betalning och garantera det uttjänta fordonets slutpunkt. För hämtning av ett kasserat fordon, som klassas klimatvådligt avfall, behövs tillstånd från Transportstyrelsen. Detta kan inspekteras på företagets nätsida före beställningen. Igenom uppbärande av ett utskrivet mottagningsbekräftelse med skrotintyg, i växling av reg. bevis del 2, kan fordonsinnehavaren räkna med sig, att den åldriga ”klenoden” handskas riktigt och på ett miljöförnuftigt sätt.