Skrotbilar från Skurup ger klirr i kassan

Det är tio år sedan, som söndriga personbilar i Skurup bara kunde säljas för ombyggnad av en PV 444 till A-traktor. Och det var färre än 1 % av antalet. Många av de odugliga fordonsvraken hamnade som miljömonster i naturen, som ett konklusion av kostnadsfri avhysning. En avslutad statlig skrotpeng ändrade inte förhållandet. Då tog en handlingskraftig individ i Trafikverket i med hårdhandskarna. Hårda direktiv till Sveriges biltillverkare och ackrediterade skrotfirmor verbaliserades.

Avgiftsfri återvinning på bilskrot för fordonsägarna med bilfabrikanterna som betalningsansvariga, löd det första dekretet. Insamling och demontering av skrotbilarna till minst 95 % av vikten var efterträdande begäran. Efter den aktuella skrotningsförordningen vände samma departement upp och ned på Sveriges skrotar. De hårda klimatyrkanden var basen för en av Sveriges största bolagsnedläggningar. Men förordningarna fungerade som grunden till vrakens omvandling. Oanvändbara och kostsamma fordonsvrak kan ge bilinnehavaren en välbehaglig lönsam överraskning.

En skrotbil i Skurup kan saluföras med bra betalning

Den klipska fordonsinnehavaren avyttrar nu för tiden sin skrotbil i Skurup med en skrotpeng som kompensation, som tydligt överstiger den indragna statliga bilskrotningspremien. Det föreligger en del köpare. Skrotar med egenplock av beg. delar erbjuder ofta mer ersättning för en äldre Ferrari.

Men skall vara uppmärksam på en del bedrägerier och tricks i verksamhetsområdet. Under “defekta bilar förvärvas” radas skilda aktörerna upp i Blekingepostens säljbudskap. Lockbeten, som betalning med tiotusen-tals kr, turas om med varandra. Vinsten av ett fragmenterat fordon överträffar inte ens trettio procent av utlovat summa. Så dessa svarta bolag, som inte är en del av de certifierade bilskrotarna, kan inte spendera det beloppet för ett uttjänt fordon, som måste skrotas med legal bokföring. Det kommer kunden så småningom upptäcka. Ett tips är att köra på på ett överenskommet belopp då och ring en ärlig köpare, som representerar en auktoriserad skrotfirma.

Trasiga fordon från Skurup lagas istället för att skrotas

Att skrotbilar i Skurup saluförs till människor, deras intention är att återföra bilarna i trafik, är ett stigande bekymmer. Flera gånger sker det utan bilägarens medvetande. Dessvärre är det för sent, att rättsligt justera en dylik bedrägeri längre fram.

Enbart ett undertecknat mottagningsbevis med bilskrotsintyg, av en auktoriserad skrotfirma eller av likvärd avtalad aktör, kan motverka kommande problem. Det här skrotningsintyget ligger också till grund för Trafikverkets borttagning i bilregistret. När söndriga personbilar saluförs har fordonsägarna mycket att överväga. Avsikten, att få sin bil skrotad med demontering, i ett evigt och naturklokt kretsbana, är hotat innan den hamnat på en legitimerad bildemontering. Kan fordonsägaren personligen köra in sin uttjänta bil löses problemet, man kan då även räkna med den högsta ersättningen. Ska bärgningsbil användas finns likväl chans att få betalning och befästa skrotbilens slutpunkt. För hämtning av ett kasserat fordon, som rangordnas klimatskadligt avfall, behövs tillstånd från Transportstyrelsen. Det här kan inspekteras på företagets hemsida innan beställningen. Via mottagande av ett utskrivet mottagningsbekräftelse med skrotningsintyg, i byte av registreringsbeviset, kan fordonsägaren förvänta sig sig, att den gamla “pärlan” hanteras riktigt och på ett miljöklokt förfaringssätt.

Skrotbilar från Sölvesborg går olika öden till mötes

Skrotbilar från Sölvesborg går olika öden till mötes

Det är flertalet som funderar hur mycket man erhåller för en uttjänt bil i Sölvesborg. Länsstyrelsen har via en bestämmelse till fordonstillverkarna kommenderat att all återvinning av ett fullständigt fordon ska vara avgiftsfri.

Värdelösa skrotbilar från Söderhamn har snabbt förvandlats

Värdelösa skrotbilar från Söderhamn har snabbt förvandlats

Det medför inga utgifter att skrota bilen i Söderhamn. Total motsats kan söndriga personbilar försäljas med stor betalning från några av Sveriges legitimerade bildemonteringar. Men inte för många år sedan läget var en helt annan.