Värdelösa skrotbilar från Söderhamn har snabbt förvandlats

Det medför inga utgifter att skrota bilen i Söderhamn. Total motsats kan söndriga personbilar försäljas med stor betalning från några av Sveriges legitimerade bildemonteringar. Men inte för många år sedan läget var en helt annan. Då medförde det utgifter för att mottaga ett skrotningsintyg med kvittens från Trafikstyrelsen. Och eventuellt var det alla övergivna bilvrak i skog och mark, som orsakade den enorma förändringen. Igenom Transportstyrelsens ingripande startades en invecklad demonteringsprocedur av bilfabrikanterna.

Kravet var tuff. Minst 95 % av fordonsvrakens tyngd skulle återfalla till återvinning. För att hjälpa förändringen ställdes samma ultimatum igenom demonteringsoperation till bildemonteringarna för att dessa skulle få bibehålla sin behörighet. Alltjämt sattes ultimatum till bilproducenterna att skrotbilar skulle samlas in till de legitimerade firmorna. Men det här har inte infriats på samma sätt som för bilskrotningen. Fortfarande hamnar flera trasiga fordon på underliga positioner trots den ökande ersättningen från vissa skrotar.

En bil som skall skrotas från Söderhamn kan marknadsföras med god ersättning

Den påhittiga ägaren avyttrar numera sin skrotbil i Söderhamn med en skrotpeng som kompensation, som klart överträffar den avslutade statliga skrotpremien. Det finns en del intressenter. Bildemontering och bilskrot med självbetjäning av beg. komponenter betalar vanligtvis en extraslant för en äldre Lexus. Men ska vara observant på vissa fuffens och ojustheter i verksamhetsområdet. Under “defekta bilar inhandlas” radas skilda aktörerna upp i Dala-Demokratens säljerbjudande. Lockbeten, som betalning med tiotusen-tals kronor, efterträds varandra.

Värdet av en skrotad uttjänt bil överskrider inte ens 25 % av utlovat betalning. Så dessa svarta företag, som inte är en del av de behöriga bilskrotarna, kan inte spendera det beloppet för en uttjänt bil, som skall skrotas med legitim redovisning. Det kommer säljaren så småningom inse. Ett råd är att köra på på ett överenskommet pris då och ring en uppriktig köpare, som representerar en legitimerad bildemontering.

Defekta bilar från Söderhamn lagas istället för att skrotas

Att defekta bilar i Söderhamn avyttras till personer, deras intention är att åter föra in bilarna i trafik, är ett stigande bekymmer. Flera fall sker det utan bilägarens insikt. Beklagligtvis är det försent, att rättsvetenskapligt korrigera en dylik bedrägeri senare. Endast ett undertecknat mottagningsintyg med skrotningsintyg, av en ackrediterad bildemontering eller av sådan avtalad firma, kan hindra framtida konstigheter. Det här skrotningsintyget ligger även till underlag för Trafikstyrelsens bortplockning i bilregistret. När skrotbilar avyttras har ägarna lite att ha i åtanke.

Avsikten, att få sin bil skrotad med återvinning, i ett ändlöst och naturklokt kretsbana, är hotat före den är lämnad hos en behörig bilåtervinnare. Kan ägaren själv lämna in sitt uttjänta fordon är problemet löst, man kan då även räkna med den bästa ersättningen. Måste bärgningsbil engageras finns dock möjligheter att få betalning samt säkra skrotbilens destination. För bärgning av en uttjänt bil, som stämplas miljöohälsosamt restprodukt, fordras tillstånd från Trafikverket. Detta kan avsynas på företagets internetplats innan beställningen. Och genom erhållande av ett undertecknat mottagningskvitto med bilskrotsintyg, i utbyte av reg. bevis del 2, kan fordonsinnehavaren förvänta sig sig, att den gamla “rariteten” hanteras adekvat och på ett naturvänligt vis.

Skeletten på en bilkyrkogård är en drömsyn för en nostalgiker från Dalsjöfors

Skeletten på en bilkyrkogård är en drömsyn för en nostalgiker från Dalsjöfors

Den bilägare från Dalsjöfors som vill uppleva en nostalgisk resa i personbilshistorien skall besöka en gravplats för gamla fordon, som är tvärsom till en illegitim upplag med skrotbilar. Här kan man påträffa många bilmodeller av olika märken från 40-60-talet.

Miljön på en bilkyrkogård är bättre än dumpade vrak i Dals Långed

Miljön på en bilkyrkogård är bättre än dumpade vrak i Dals Långed

Kyrkogårdar för rostiga bilar har förvandlas till jättelika besöksmål för alla fordonsbeundrare i Dals Långed, som medverkar till vissa av bygdens turistförtjänster. Många skrotar har försökt att upprätta något snarlikt genom att förvara äldre fordon.