Skrotbilar från Sölvesborg går olika öden till mötes

Det är flertalet som funderar hur mycket man erhåller för en uttjänt bil i Sölvesborg. Länsstyrelsen har via en bestämmelse till fordonstillverkarna kommenderat att all återvinning av ett fullständigt fordon ska vara avgiftsfri. BilRetur skall även ansvara för insamling och fragmentering av fordonen. Under ett antal år har demonteringsförloppet åstadkommit uppemot fullständig recycling och oändlig cykel av de förra oanvändbara skrotbilarna.

För ett antal år sedan valde många ägare låta personbilen vittra sönder utom uppsikt för att slippa skrotningsutgiften. Men de miljödemolerade vraken kan nu för tiden säljas med mycket bra förtjänst. Via sanering och demonteringen enligt bilskrotningsbestämmelsen har värdelösa miljömonster fått ett aktningsvärt värde. Så att lämna sin defekta bil till bilskrot utan betalning är idag är som att kasta pengarna i sjön.

En skrotbil från Sölvesborg kan säljas med god ersättning

Den smarte fordonsägaren avyttrar idag sin uttjänta bil i Sölvesborg med en betalning, som klart överträffar den avslutade obligatoriska bilskrotningspremien. Det finns otaliga kunder. Bildemonteringar med egenbetjäning av beg. komponenter erbjuder ofta mer ersättning för en gammal Nissan. Men ska vara observant på många oegentligheter och tricks i affärsgrenen. Under “trasiga fordon köpes” radas skilda skrotnissar upp i Kungsbacka-Postens annonser.

Lockar med ersättning med tiotusen-tals kr, avlöser varandra. Värdet av en bil som är tänkt att skrota överkommer inte ens 1/3 av lovat betalning. Så dessa skumma aktörer, som inte ingår i de certifierade företag, kan inte betala den summan för ett fordon, som ska återvinnas med legal redovisning. Det kommer säljaren snart fatta. Ett råd är att hålla fast på ett enat belopp då och ring en seriös spekulant, som representerar en ackrediterad skrotfirma.

Uttjänta fordon från Sölvesborg saluförs istället för bilskrotning

Att söndriga personbilar i Sölvesborg säljes till individer, som har för avsikt att återföra bilarna i trafik, är ett ökande problem. Flera gånger sker det utan bilägarens insikt. Dessvärre är det för sent, att juridiskt rätta till en dylik missförhållande längre fram. Enbart ett undertecknat mottagningskvittens med skrotintyg, av en legitimerad skrotfirma eller av likvärd avtalad rörelse, kan avstyra kommande problem. Detta skrotningsintyget ligger även till grund för Trafikstyrelsens bortplockning i vägregistret. När defekta bilar avyttras har bilägarna lite att överväga. Syftet, att få sin bil skrotad med bilåtervinning, i ett ändlöst och klimatförnuftigt kretscykel, är hotat innan den hamnat hos en legitimerad bildemontering. Kan bilägaren själv köra in sin uttjänta bil är det inga bekymmer, man kan då också förvänta sig den högsta betalningen. Skall transport anlitas finns ändå chans att få ersättning samt befästa det uttjänta fordonets mål. För bärgning av en uttjänt bil, som kategoriseras miljövådligt restprodukt, behövs licens från Transportstyrelsen. Detta kan avsynas på företagets sajt innan uppdrag. Och genom uppbärande av ett undertecknat mottagningskvittens med skrotintyg, i byte av reg. bevis del 2, kan säljaren räkna med sig, att den åldriga “klenoden” hanteras adekvat och på ett naturförståndigt förfaringssätt.

En illegal bilskrot för bilvrak i Degerfors kan aldrig betraktas som en bilkyrkogård

En illegal bilskrot för bilvrak i Degerfors kan aldrig betraktas som en bilkyrkogård

Att se en övergiven bil i naturen är en olust. Men fordonsentusiaster från Degerfors frestas i alla fall till en gravplats för gamla fordon som pirayor till en köttbit. Och i Småland och Värmland förekommer ett par legalt upprättade skrothandlare, som förändrats till otroliga bilvraks-visningar.

Skeletten på en bilkyrkogård är en drömsyn för en nostalgiker från Dalsjöfors

Skeletten på en bilkyrkogård är en drömsyn för en nostalgiker från Dalsjöfors

Den bilägare från Dalsjöfors som vill uppleva en nostalgisk resa i personbilshistorien skall besöka en gravplats för gamla fordon, som är tvärsom till en illegitim upplag med skrotbilar. Här kan man påträffa många bilmodeller av olika märken från 40-60-talet.