Skrotade Volvo bilar September 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Volvo-bilar i september 2021. I september har 3 037 Volvo lämnats för skrotning i Sverige, medan 2 032 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa skrotade Volvo bilar i september.

Drivmedel för skrotade Volvo i september

2500 st. Bensin

416 st. Diesel

59 st. Etanol

22 st. Naturgas

19 st. Plug-in Hybrid Bensin

11 st. Mild-Hybrid Diesel

8 st. Mild-Hybrid Bensin

2 st. Plug-in Hybrid Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Volvo i september

875 st. Mild-Hybrid Diesel

618 st. Plug-in Hybrid Bensin

303 st. Mild-Hybrid Bensin

187 st. Bensin

40 st. El

9 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Volvo bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Volvo-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Volvo till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under året har 26 305 Volvo strukits ur vägtrafikregistret, medan 36 975 har nyregistrerats. I september skrotades 16 529 personbilar, medan 24 450 nyregistrerades. Och under året har 142 241 personbilar skrotats medan 257 968 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa Volvo-modellerna som skrotats

I sept. har 913 st. V70 skrotats , och under 2021 har 7 548 skrotats

I sept. har 332 st. V40 skrotats , och under 2021 har 2 770 skrotats

I sept. har 278 st. 850 skrotats , och under 2021 har 2 535 skrotats

I sept. har 192 st. 900 skrotats , och under 2021 har 1 765 skrotats

I sept. har 171 st. S40 skrotats , och under 2021 har 1 745 skrotats

De 5 mest frekventa Volvo-modellerna som nyregistrerats

I sept. har 787 st. V60 nyregistrerats, och under 2021 har 11 667 nyregistrerats

I sept. har 315 st. XC60 nyregistrerats, och under 2021 har 9 214 nyregistrerats

I sept. har 516 st. XC40 nyregistrerats, och under 2021 har 9 200 nyregistrerats

I sept. har 216 V90 nyregistrerats, och under 2021 har 4 483 nyregistrerats

I sept. har 106 st. XC90 nyregistrerats, och under 2021 har 1 776 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken