Skrotade Saab bilar September 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade Saab bilar i september 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Saab modellerna som skrotas. I september har totalt ! 419 Saab bilar lämnats för skrotning i Sverige.

Drivmedel för skrotade Saab modeller i september

1 203 st. Bensin

140 st. Etanol

76 st. Diesel

Skrotade Saab bilar September 2021

Stort återvinningsvärde i uttjänta Saab bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Saab-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Saab till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Bara i september har 1 419 Saab-bilar lämnats in för skrotning. Men endast 76 har varit dieseldrivna. Och under året har totalt 12 132 fått återgå i den ständiga kretsgången inom produktionen.. Det totala antalet skrotade bilar har varit 142 241 fram till och med sep. månad, som samma månad redovisade 16 529 stycken.

De 5 mest frekventa skrotade Saab modellerna för 2021 visas nedan.

Sept. 2021 Jan.-Sept. 2021

9-5: 716 6 134

9-3: 453 3 830

900: 128 1 027

9000: 98 897

99: 638

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken