Skrotade Renault bilar September 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Renault bilar i september 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Renault modellerna som skrotas. I september har totalt 914 Renault bilar lämnats för skrotning i Sverige, medan 925 nyregistrerats

Drivmedel för skrotade Renault modeller i september

743 st. Bensin

148 st. Diesel

16 st. Etanol

7 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Renault i september

445 st. Diesel

230 st. Bensin

147 st. Electric

96 st. Plug-in Hybrid Bensin

7 st. Mild-Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Renault bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Renault-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Renault till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 7 955 Renault strukits ur vägtrafikregistret, medan 8 064 har nyregistrerats. I september skrotades 16 529 personbilar, medan 24 450 nyregistrerades. Och under året har 142 241 personbilar skrotats medan 257 968 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Renault modellerna för 2021, visas nedan.

I sept. har 276 st. Megane skrotats, och under 2021 har 2 396 skrotat

I sept. har 255 st. Clio skrotats, och under 2021 har 1 366 skrotat

I sept. har 116 st. Scenic skrotats, och under 2021 har 1 040 skrotats

I sept. har 79 st. Kangoo skrotats, och under 2021 har 784 skrotats

I sept. har 67 st. Laguna skrotats, och under 2021 har 623 skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Renault modellerna för 2021, visas nedan.

I sept. har 121 st. Captur nyregistrerats, och under 2021 har 1 644 nyregistrerats

I sept. har 116 st. Clio nyregistrerats, och under 2021 har 1 366 nyregistrerats

I sept. har 226 st. Trafic nyregistrerats, och under 2021 har 1 306 nyregistrerats

I sept. har 175 st. Kangoo nyregistrerats, och under 2021 har 1 192 nyregistrerats

I sept. har 112 st. Zoe nyregistrerats, och under 2021 har 922 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken