Skrotade Peugeot bilar September 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Peugeot bilar i september 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Peugeot modellerna som skrotas. I september har totalt 882 Peugeot bilar lämnats för skrotning i Sverige, medan 816 nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Peugeot modeller i september

619 st. Bensin

254 st. Diesel

7 st. Etanol

1 st. Plug-in Hybrid Bensin

1 st. Plug-in Hybrid Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Peugeot i september

323 st. Diesel

243 st. Bensin

154 st. Electric

96 st. Plug-in Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Peugeot bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Peugeot-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Peugeot till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit, att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 16 785 Peugeot strukits ur vägtrafikregistret, medan 21 866 har nyregistrerats. I september skrotades 16 529 personbilar, medan 24 450 nyregistrerades. Och under året har 142 241 personbilar skrotats medan 257 968 har nyregistrerats.

.

De 5 mest frekventa skrotade Peugeot modellerna för 2021 visas nedan.

I sept. har 206 st. av modell 307 skrotats, och under 2021 har 2 024 skrotats

I sept. har 188 st. av modell 206 skrotats, och under 2021 har 1 516 skrotats

I sept. har 84 st. av modell Partner skrotats, och under 2021 har 742 skrotats

I sept. har 55 st. av modell 406 skrotats, och under 2021 har 555 skrotats

I sept. har 62 st. av modell 407 skrotats, och under 2021 har 520 skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Peugeot modellerna för 2021 visas nedan.

I sept. har 238 st. av modell 3008 nyregistrerats, och under 2021 har 2 975 nyregistrerats

I sept. har 165 st. av modell 2008 nyregistrerats, och under 2021 har 1989 nyregistrerats

I sept. har 133 st. Partner nyregistrerats, och under 2021 har 1 319 nyregistrerats

I sept. har 61 st. av modell 208 nyregistrerats, och under 2021 har 1 309 nyregistrerats

I sept. har 49 st. av modell 5008 nyregistrerats, och under 2021 har 2958 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken