Skrotade och nyregistrerade Volkswagen bilar februari 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Volkswagen bilar i februari 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Volkswagen modellerna som skrotats. I september har totalt 1 732 Volkswagen bilar lämnats för skrotning i Sverige, medan 3 666 har nyregistrerats

Drivmedel för skrotade Volkswagen modeller i februari (redovisade)

1 187 st. Bensin

492 st. Diesel

28 st. Naturgas

21 st. Etanol

3 st. Plug-in Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Volkswagen i februari (redovisade)

1 512 st. Diesel

1 370 st. Bensin

347 st. Plug-in Hybrid bensin

179 st. Electric

161 st. Mild-Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Volkswagen bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Volkswagen-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Volkswagen till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under pågående år har 3 536 st. Volkswagen strukits ur vägtrafikregistret medan 8 469 har nyregistrerats. I februari skrotades 17 373 personbilar och 22 167 nyregistrerades i Sverige. Och under pågående år har totalt 28 921 personbilar skrotats medan 57 338 har nyregistrerats

De 5 mest frekventa Volkswagen-modellerna som skrotats.

I februari har 557 st. Golf skrotats och under pågående år har 1 063 skrotats

I februari har 465 st. Passat skrotats och under pågående år har 911 skrotats

I februari har 212 st. Polo skrotats och under pågående år har 400 skrotats

I februari har 161 st. Caddy skrotats och under pågående år har 302 skrotats

I februari har 115 st. Transporter skrotats och under pågående år har 193 skrotats

De 5 mest frekventa Volkswagen-modellerna som nyregistrerats

I februari har 771 st. T-Roc nyregistrerats och under pågående år har 1 427 nyregistrerats

I februari har 564 st. Passat nyregistrerats och under pågående år har 1 275 nyregistrerats

I februari har 559 st. Tiguan nyregistrerats och under pågående år har 1 087 nyregistrerats

I februari har 377 st. Transporter nyregistrerats och under pågående år har 661 nyregistrerats

I februari har 370 st. Golf nyregistrerats och under pågående år har 878 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken