Skrotade och nyregistrerade Seat bilar november 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Seat bilar i november 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Seat modellerna som skrotas. I november har totalt 187 Seat bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 297 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Seat modeller i november (redovisade)

161 st. Bensin

20 st. Diesel

5 st. Natural Gas

1 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Seat i november (redovisade)

206 st. Bensin

32 st. Plug-in Hybrid Bensin

24 st. Natural Gas

21 st. Mild-Hybrid Bensin

11 st. Electric

3 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Seat bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Seat-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Seat till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 2 093 st. Seat strukits ur vägtrafikregistret medan 6 798 har nyregistrerats. I november skrotades 16 441 personbilar medan 23 295 nyregistrerades. Och under året har 174 496 personbilar skrotats medan 303 671 har nyregistrerats

De 5 mest frekventa skrotade Seat modeller i november visas nedan

65 st. Ibiza har skrotats

33st. Cordoba har skrotats

29 st. Leon har skrotats

24 st. Toledo har skrotats

16 st. Alhambra har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Seat modellerna i november visas nedan

118 st. Ibiza har nyregistrerats

74 st. Arona har nyregistrerats

73 st. Leon har nyregistrerats

16 st. Tarraco har nyregistrerats

11 st. Mii har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken