Skrotade och nyregistrerade Seat bilar december 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Seat bilar december 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Seat modellerna som skrotas. I december har totalt 130 Seat bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 312 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Seat modeller i (redovisade)

117 st. Bensin

13 st. Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Seat i december (redovisade)

136 st. Bensin

76 st. Natural Gas

46 st. Mild-Hybrid Bensin

34 st. Plug-in Hybrid Bensin

13 st. Diesel

7 st. Electric

Stort återvinningsvärde i uttjänta Seat bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Seat-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Seat till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 2 225 st. Seat strukits ur vägtrafikregistret medan 7 110 har nyregistrerats. I december skrotades 11 794 personbilar medan 29 644 nyregistrerades. Och under året har 186 482 personbilar skrotats medan 333 320 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Seat modeller i december visas nedan

49 st. Ibiza har skrotats

25 st. Leon har skrotats

22 st. Toledo har skrotats

14st. Cordoba har skrotats

8 st. Alhambra har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Seat modellerna i december visas nedan

108 st. Leon har nyregistrerats

96 st. Arona har nyregistrerats

54 st. Ibiza har nyregistrerats

28 st. Tarraco har nyregistrerats

19 st. Ateca har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken