Skrotade och nyregistrerade Peugeot bilar oktober 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Peugeot bilar oktober 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Peugeot modellerna som skrotas. I oktober har totalt 1 078 st. Peugeot bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 685 st. har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Peugeot modeller i oktober (redovisade)

776 st. Bensin

292 st. Diesel

9 st. Ethanol

1 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Peugeot modeller i oktober (redovisade)

302 st. Bensin

147 st. Diesel

126 st. Electric

110 st. Plug-in Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Peugeot bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Peugeot-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Peugeot till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 8 745 st. Peugeot strukits ur vägtrafikregistret, medan 11 118 har nyregistrerats. I oktober skrotades 15 624 personbilar medan 22 241 nyregistrerades. Och under året har 157 866 personbilar skrotats medan 280 287 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Peugeot modellerna i oktober visas nedan

198 st. modell 307 har skrotats

178 st. modell 206 har skrotats

136 st. modell 3008 har skrotats

102 st. modell 508 har skrotats

83 st. Partner har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Peugeot modellerna i oktober visas nedan

202 st. modell 3008 har nyregistrerats

189 st. modell 2008 har nyregistrerats

79 st. Expert har nyregistrerats

76 st. modell 208 har nyregistrerats

39 st. Partner har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken