Skrotade och nyregistrerade Mazda bilar oktober 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Mazda bilar i oktober 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Mazda modellerna som skrotas. I oktober har totalt 278 Mazda bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 191 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Mazda modeller i oktober (redovisade)

262 st. Bensin

14 st. Diesel

2 st. Mild-Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Mazda i oktober (redovisade)

91 st. Electric

72 st. Mild-Hybrid Bensin

26 st. Bensin

2 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Mazda bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Mazda-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Mazda till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 2 884 st. Mazda strukits ur vägtrafikregistret medan 2 110 har nyregistrerats. I oktober skrotades 15 624 personbilar medan 22 241 nyregistrerades. Och under året har 157 866 personbilar skrotats medan 280 287 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Mazda modeller i oktober visas nedan

68 st. 323 har skrotats

66 st. 626 har skrotats

65 st. 6 har skrotats

26 st. 3 har skrotats

16 st. B-Series har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Mazda modeller i oktober visas nedan

91 st. MX-30 har nyregistrerats

57 st. CX-30 har nyregistrerats

24 st. CX-5 har nyregistrerats

13 st. 3 har nyregistrerats

3 st. MX-5 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken