Skrotade och nyregistrerade Peugeot bilar november 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Peugeot bilar november 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Peugeot modellerna som skrotas. I november har totalt 823 st. Peugeot bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 877 st. har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Peugeot modeller i november (redovisade)

581 st. Bensin

232 st. Diesel

10 st. Ethanol

Drivmedel för nyregistrerade Peugeot modeller i november (redovisade)

353 st. Electric

230 st. Bensin

209 st. Diesel

85 st. Plug-in Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Peugeot bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Peugeot-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Peugeot till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 9 578 st. Peugeot strukits ur vägtrafikregistret, medan 11 999 har nyregistrerats. I november skrotades 16 441 personbilar medan 23 295 nyregistrerades. Och under året har 174 496 personbilar skrotats medan 303 671 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Peugeot modellerna i november visas nedan

223 st. modell 307 har skrotats

162 st. modell 206 har skrotats

81 st. Partner har skrotats

56 st. modell 407 har skrotats

47 st. modell Expert har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Peugeot modellerna i november visas nedan

224 st. modell 208 har nyregistrerats

224 st. modell 2008 har nyregistrerats

150 st. modell 3008 har nyregistrerats

105 st. Expert har nyregistrerats

85 st. Partner har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken