Skrotade och nyregistrerade Mercedes bilar november 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Mercedes-bilar i november 2021. I denna månad har 532 Mercedes lämnats för skrotning i Sverige medan 1 387 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa Mercedes-modellerna som skrotats.

Drivmedel för skrotade Mercedes i november (redovisade)

287 st. Bensin

237 st. Diesel

6 st. Natural Gas

1 st. Mild-Hybrid Diesel

1 st. Plug-in Hybrid Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Mercedes i november (redovisade)

600 st. Diesel

258 st. Plug-in Hybrid Diesel

228 st. Plug-in Hybrid Bensin

121 st. Bensin

102 st. Electric

48 st. Mild-Hybrid Bensin

30 st. Mild-Hybrid Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Mercedes bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Mercedes-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Mercedes till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 5 416 Mercedes strukits ur vägtrafikregistret medan 18 898 har nyregistrerats. I november skrotades 16 441 personbilar medan 23 295 nyregistrerades. Och under året har 174 496 personbilar skrotats medan 303 671 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa Mercedes-modellerna som skrotats i november

137 st. C-Class har skrotats

120 st. E-Class har skrotats

57 st. A-Class har skrotats

54 st. Vito har skrotats

38 st. Sprinter har skrotats

De 5 mest frekventa Mercedes-modellerna som nyregistrerats i november

242 st.Vito har nyregistrerats

178 st. E-Class har nyregistrerats

140 st. GLE-Class har nyregistrerats

134 st. Sprinter har nyregistrerats

131 st. GLC-Class har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken