Skrotade och nyregistrerade Nissan bilar oktober 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Nissan bilar i oktober 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Nissan modellerna som skrotas. I oktober har totalt 361 st. Nissan bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 654 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Nissan modeller i oktober (redovisade)

273 st. Bensin

86 st. Diesel

2 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Nissan i oktober (redovisade)

390 st. Electric

135 st. Diesel

66 st. Mild-Hybrid Bensin

63 st. Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Nissan bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Nissan-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Nissan till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 3 652 st. Nissan strukits ur vägtrafikregistret, medan 6 260 har nyregistrerats. I oktober skrotades 15 624 personbilar medan 22 241 nyregistrerades. Och under året har 157 866 personbilar skrotats medan 280 287 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Nissan modeller i oktober visas nedan

86 st. Micra har skrotats

62 st. Primera har skrotats

61 st. Almera har skrotats

29 st. Navara har skrotats

18 st. Qashqai har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Nissan modeller i oktober visas nedan

346 st. Leaf har nyregistrerats

80 st. Qashqai har nyregistrerats

60 st. Navara har nyregistrerats

44 st. NV200 har nyregistrerats

44 st. NV300 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken